Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.com

T.C

BASBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06                                                                       01.10.2010
Konu    : İhtisas Gümrüğü Genelgesi
GENELGE
(2010/48)
 
 
Halen halı, küçük ev aletleri, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabı, mobilya, porselen ve seramikten mutfak eşyası, çakmak, düz cam, çay, LPG, solvent ve bazı petrol ürünleri, ham petrol ve akaryakıt, otomotiv, cam eşya ile lüks lambasının serbest dolaşıma girişinin ihtisas gümrüklerinden yapılması uygulaması sürdürülmektedir.
 
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen esaslara göre işlem tesisi gerekmektedir.
 
1. Halı ihtisas Gümrüğü Uygulaması
a) AB menseli olmayan ve ekli listede (EK-1) GTİP’leri belirtilen halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Isparta Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arzetmeyen 50 m2 veya 5 adete kadar (50 m2 ve 5 adet dahil) olanların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,
Gerekmektedir.
Diğer taraftan, ekli listede (EK:1) tarife pozisyonları belirtilmeyen ve 57 nci fasılda yer alan halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 26.04.2007 tarihli, 26504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde belirtilen tekstil ihtisas gümrüklerinden yapılması gerektiğinden Isparta Gümrük Müdürlüğüne gönderilmemesi gerekmektedir.
2. Küçük Ev Aletleri ihtisas Gümrüğü Uygulaması
a) Ekli listede (EK-2) tarife pozisyonları belirtilen küçük ev aletlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,
b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
d) Söz konusu küçük ev aletlerinin serbest bölgede imalatını yaptığını belgeleyen firmaların ürettikleri küçük ev aletlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi,
e) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen söz konusu küçük ev aletlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
3. Deri ve Deriden Mamul Asya ile Ayakkabı İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) Avrupa Birliği menseli olmayan;
-41 inci fasılda yer alan islenmiş derinin,
(41 inci faslın tamamı –41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç)
-42 inci fasılda yer alan ve aşağıda GTİP’leri belirtilen deriden mamul eşyanın,
4201.00.00.00.00,         4203.10,                       4203.40.00.00.11,
4202.11.10.00.11,         4203.21.00.00.11,         4203.40.00.00.12,
4202.11.10.00.12,         4203.21.00.00.12,         4205.00.11.10.00,
4202.11.90.00.11,         4203.29.10.00.11,         4205.00.11.20.00,
4202.11.90.00.12,         4203.29.10.00.12,         4205.00.19.10.00,
4202.21.00.00.00,         4203.29.91.00.00,         4205.00.19.90.00,
4202.31.00.00.00,         4203.29.99.00.00,         4205.00.90.00.11,
4202.91.10.00.11,         4203.30.00.00.11,         4205.00.90.00.12,
4202.91.10.00.12,         4203.30.00.00.12,
serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
b) 64 üncü fasılda yer alan eşyanın,
i– AB menseli olması halinde, ATR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın,
serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,
ii– AB menseli olmaması halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
iii- AB menseli olmaması ancak ATR Dolaşım Belgesi ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Deri Serbest Bölge Müdürlüğü ve İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
c– Miktar ve değer itibariyle ticari nitelik arz etmeyen yukarıda bahsi geçen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
d– Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen AB menseli olmayan söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
4. Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) AB menseli olmayan 94.01, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bursa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ile Kayseri Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,
b– AB menseli olan 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin ise eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c– Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ve 135 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen ve aynı Kanunun 167 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları ile 5 inci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bendleri kapsamında gelen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,
d– AB menseli olmayan 9401.10, 9401.20.00.00.00, 9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11 GTİP’lerinde yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
e– AB menseli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin; bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ile Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi,
f– Serbest bölgede mobilya imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk Menseli olduğu belirlenen 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) eşyanın, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi,
g– Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
5. Porselen ve Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası” nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü ve İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
6. Çakmak İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) Avrupa Birliği menseli olmayan 96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak tasları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Ankara TIR Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
Ancak;
i) 9613.80 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan, “Diğer çakmak ve ateşleyiciler” ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın (yakıt hazneleri ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil eşya hariç) serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
ii) Yalnızca Türkiye’de çakmak imalatçısı olarak faaliyet gösteren ve bu durumunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylı “Kapasite Raporu” ile tevsik eden firmalar tarafından getirilecek olan ve 9613.90.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile 9613.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna dahil yakıt haznelerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
iii) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak tasları ve fitilleri hariç)” isimli eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
iiii) 96.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi halinde, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
Gerekmektedir.
7. Düz Cam İhtisas Gümrüğü Uygulaması
a) AB menseli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Kayseri Gümrük Müdürlüğü ve Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Trabzon Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Dilovası Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ile söz konusu eşyanın deniz yoluyla gelmesi kaydıyla İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğünden yapılması,
b) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arzetmeyen 100 kg.a kadar (100 kg. dahil) 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonunda yer alan (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
c) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi,
Gerekmektedir.
8. Çay İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 21/07/2007 tarihli, 26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:38)” ile 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çay için giriş kapısı olarak sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğü belirlenmiştir.
Ancak, gıda ya da gıda sanayi hammaddesi olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.
9. LPG İhtisas Gümrüğü Uygulaması
LPG ihtisas gümrüğü uygulaması 02.08.2006 tarihli, 26247 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 51 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile değişik 25.06.2005 tarihli, 25856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 38 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.
LPG’nin, karayolu taşıtlarına aktarılmadığı müddetçe, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak üzere yukarıdaki Tebliğ ile yetkilendirilen gümrük müdürlüklerine transit edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bunun yanında LPG’nin serbest dolaşıma girişi esnasında mevzuat gereği teknik düzenlemeler kapsamında yapılacak olan tespitlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
10. Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması 31.12.2008 tarihli, 27097 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Söz konusu Tebliğ kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda ithal işlemlerinin, 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğlerde ortak olarak bulunan Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Aliağa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük Müdürlüğü, Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.
 
Ayrıca, soğuk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken tüp bebek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek laboratuarında solüsyonlarla beraber kullanılan IVF CultureOil isimli eşyanın insan sağlığı açısından önemi ve +2/+8 derece aralığında muhafaza edilmesinin gerekmesi nedeniyle bozulma riskinin bulunması hususları dikkate alındığında söz konusu eşyanın 67 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülen ihtisas gümrüğü uygulaması dışında tutulması gerekmektedir.
11. Ham Petrol ve Akaryakıt İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Ham petrol ve akaryakıt ihtisas gümrüğü uygulaması 05.06.2007 tarihli, 26543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 56 Seri Nolu ve 31.10.2007 tarihli, 26686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 58 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri ile değişik 16.06.2005 tarihli, 25847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Söz konusu Tebliğ kapsamı Jet yakıtının;
a) İhrakiye teslimi lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca verilen ihrakiye teslim lisanslarının Özel Hükümler Bölümündeki “Pazarlama Projeksiyonu” baslığındaki “İthalatı Yapılacak Akaryakıtın Türü” alt baslığında “Jet yakıtı” ibaresinin bulunması ve pazarlama projeksiyonuyla uyumlu olması,
b) Söz konusu yakıtın uçaklara verilmesi,
kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemlerinin uçakların kalktığı havalimanlarında yetkili gümrük idareleri tarafından yapılması gerekmektedir.
12. Otomotiv İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Otomotiv ihtisas gümrüğü uygulaması 28.10.2003 tarihli, 25273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27 Seri Nolu ve 16.08.2005 tarihli, 25908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 40 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri ile değişik 12.01.2001 tarihli, 24285 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.
Bilindiği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde “taşıt”, karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlar olarak tanımlanmış, bunlardan makine gücü ile yürütülenlerin “motorlu taşıt” olduğu belirtilmiştir.
“İş makinesi” ise, yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların is ve hizmetlerinde kullanılan is amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan ve yük taşınmasında kullanılmayan motorlu araçlar olarak tanımlanmıştır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu kara taşıtı, karayolunda insan, hayvan veya yük taşımaya yarayan araçlar olup, bu araçların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin otomotiv ihtisas gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bunun dışında yukarıda belirtilen amaçlarla trafiğe çıkmayan (tarım makineleri, yol inşaat makineleri vb) araçların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.
13. Lüks Lambası ve Cam Eşya İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Herhangi bir ülke ayrımı yapılmaksızın 70.13 tarife pozisyonunda yer alan cam eşya ile 94.05 tarife pozisyonunda yer alan lüks lambasının serbest dolaşıma giriş işlemleri, BİLGE sistemi bulunan tüm gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.
14. Gıda İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 01.03.2001 tarihli, 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe giren ve anılan Bakanlığın muhtelif Tebliğleri ile değişik “İthal ve ihraç edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ” ile ithal veya ihraç edilecek tüm gıdaların ithal ve ihraç işlemlerinin tespit edilen bu gümrük müdürlüklerinden yapılması hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu Tebliğler ile tespit edilen gümrük müdürlüklerinden ihraç işlemleri yapılan ve ihraçtan geri dönen gıda maddelerinin muhtelif Tebliğlerle değişik 01.03.2001 tarihli, 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğde yer alan ihraç kapılarında gerekli kontrolleri yapılmak koşuluyla yurt içi yapılması mümkün bulunmaktadır.
15. 03.07.2009 tarihli, 2009/85 ve 03.12.2009 tarihli, 2009/115 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
 
DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri
 
 
EK-1: Halı İhtisas Gümrüğüne Tabi Eşyanın 2009 TGTC’ye Göre Güncellenmiş GTİP Listesi
 
5701.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı),
5701.90.10.00.12,
5701.90.10.00.13,
5701.90.10.00.19,
5701.90.10.00.21,
5701.90.10.00.29,
5701.90.10.00.31,
5701.90.10.00.41,
5701.90.90.10.11,
5701.90.90.90.11,
5701.90.90.90.21,
5702.10 (Tarife Alt Pozisyonunun Tamamı),
5702.31.10.00.00,
5702.31.80.00.00
5702.39.00.00.99,
5702.41.10.00.00,
5702.41.90.00.00
5702.49.00.90.19,
5702.50.10.00.00,
5702.50.90.00.00,
5702.91.00.00.00,
5702.99.00.00.19,
5703.10.00.00.00,
5703.90.80.00.00,
5704.90.00.00.11,
5705.00.10.00.11,
5705.00.10.00.19,
5705.00.30.00.11,
5705.00.90.00.11,
5705.00.90.00.21,
5705.00.90.00.31
 
 
EK-2: Küçük Ev Aletleri İhtisas Gümrüğüne Tabi Eşyanın 2009 TGTC’ye Göre
Güncellenmiş GTİP Listesi
 
EŞYA İSMİ                                          GTİP NO
Meyve ve sebze sıkacağı                      8509.40.00.00.14
Fritöz                                                   8516.79.20.00.00
Gril                                                      8516.60.70.00.00
Çay ve kahve makinesi                         8516.71.00.00.00
Mikser                                                 8509.40.00.00.12
Blender                                                8509.40.00.00.13
Doğrayıcı (Öğütücü)                             8509.40.00.00.11
Mutfak Robotu                                     8509.40.00.00.15
Ekmek Kızartma Makinesi                      8516.72.00.00.00
Yumurta Pişirme Makinesi                     8516.79.70.00.19
Su Isıtıcısı                                            8516.10.11.00.00
8516.10.19.00.00
Kettle                                                   8516.79.70.00.11
Elektrikli ısıtıcı/soba                              8516.29.99.00.11
Termostatlı ve timerli mini fırın               8516.60.90.00.19
Elektrikli barbekü                                  8516.60.70.00.00
Mini buzdolabı                                      8418.21.91.00.00
Masaüstü süpürge                                8508.11.00.00.19
Gazlı Ocak                                           7321.11.90.00.11
Ütü                                                      8516.40.10.00.00
8516.40.90.00.00
Elektrikli süpürge                                  8508.11.00.00.11
8508.11.00.00.19
8508.19.00.00.00
8508.60.00.00.00
Saç kurutma makinesi                           8516.31.10.00.00
8516.31.90.00.00
Rice cooker/Pirinç pis. mak.                  8516.79.70.00.19
Bread maker/Ekmek pis. mak.               8516.60.90.00.19
Et kıyma makinesi                                 8509.80.00.00.11
Tost makinesi                                       8516.60.90.00.11
Vantilatör                                             8414.51.00.20.00
Yağlı radyatör                                       8516.29.10.00.00
Kuru radyatör                                       8516.29.99.00.19
Kahve öğütücüsü                                 8509.40.00.00.11
Mısır patlatıcısı                                     8516.79.70.00.19
Yoğurt Makinesi                                   8516.79.70.00.19
Banyo baskülü                                     8423.10.90.00.11
8423.10.90.00.19
Vakumlama cihazı                                 8422.40.00.00.00
Hotplate                                              8516.60.10.00.00