Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.com

Karar Sayısı : 2010/888

             Ekli “Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın
yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 24/8/2010 tarihli ve 32358 sayılı yazısı üzerine,
20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci,
 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı,
22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 27/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.(Kararın eklerini görmek için tıklayınız.) 

BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN

DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2010/15)
Kapsam
                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, EK I’deki listede yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta
bulunan şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi,
toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Eski Hali
EK-I
 

 

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT
FASIL/GTP/GTİP
 
Sağlık Bakanlığı’nın 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo Boyar Madde ve Aril Aminler Hakkındaki Genelgesi
41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90
3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19
 
Yeni Hali
EK-I
İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT
FASIL/GTP/GTİP
 
Sağlık Bakanlığı’nın 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo Boyar Madde ve Aril Aminler Hakkındaki Genelgesi
 
41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90
3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74/AT)
 
 
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar
65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)
 
64 üncü fasıl
Not: Yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe giriyor. (Yayım Tarihi: 30.09.2010)