İHRACAT UYGULAMALARI
Başlıktaki konumuza, iki soru ile başlayalım,
1) İhracat uygulamaları nedir?
2) Ne işe yarar ve önemi nedir?

İlk sorumuza cevabımız; İhracat dediğimiz konu sonuçta bir satış işlemidir, yurtiçi satıştan en önemli farkı, satılan mal gümrüklerden geçtiği için ve satış yapan firmanın ülkesi ile satın alan firmanın ülkeleri farklı olduğu için, uygulanması gereken kurallar yurtiçi işlemlerden farklıdır.

İhracat satışını, ürünümüz için uygun, verimli pazarın bulunmasından, doğru müşterinin bulunması aşamasından, satış anlaşmasının yapılması, satılan malın müşteriye ulaştırılması ve tahsilatın gerçekleştirilmesi işlemleri açısından baktığımızda, şu şekilde adlandırabiliriz;
1. Ürünümüze uygun, verimli pazarın bulunması için pazar araştırması, pazarın analizi,
2. Pazara uygun satışla ilgili kuralların (ödeme şartları, teslim şartları gibi), politikaların, izlenecek yolun belirlenmesi,
3. Pazarda doğru müşterilere ulaşılması, tanıtım ve pazarlama faaliyetinin yapılması,
4. Satış anlaşmalarının yapılması,
5. Yapılan satış anlaşmalarına uygun şekilde; Satışa konu malların depomuzdan çıkıp, müşterimizin deposuna ulaşabilmesi için üzerimize düşen işlemlerin ve devamında tahsilatın sözleşmeye uygun olarak sorunsuz gerçekleşmesi için üzerimize düşen işlemlerin yapılması. Bu işlemlerin yerine getirilmesi için yasal sorumluluğumuz ve müşteri memnuniyeti açısından gerekli işlemlerin en uygun ve en iyi şekilde takibi, sonuçlandırılması.

Beşinci ve son bölümde bahsedilen işlemler “İHRACAT UYGULAMASI” başlığının konusunu oluşturmaktadır. Bu başlıkla ilgili olarak üstte bulunan iki sorumuzdan birincisi, “İhracat uygulamaları nedir? Sorumuzun cevabını vermiş olduk.

İhracat uygulamalarının önemi nedir? Sorumuza gelince;
Yukarıda 5. Bölümde bahsettiğimiz kısaca; “Satışa konu malların depomuzdan çıkıp, müşterimizin deposuna ulaşabilmesi için üzerimize düşen işlemlerin ve devamında tahsilatın sözleşmeye uygun olarak sorunsuz gerçekleşmesi için üzerimize düşen işlemlerin yapılması” diye tanımladığımız işlemlerin aksaması, o ana kadar yapılan tüm işlerin, gayretlerin boşa gitmesine neden olabilmektedir. Hatalı yükleme, hatalı belge düzenleme, düzenlenen belgelerin müşteriye geç ulaşması gibi aksaklıklar, müşterinin satın aldığı malları ülkesindeki gümrükten geç teslim almasına, bu nedenle bekleme (demoraj) masrafı doğmasına veya belki hatanın büyüklüğüne göre fazladan vergi ödemesine, daha da kötüsü malları gümrükten hiç çekememesine neden olabilmektedir. Bildiğiniz gibi “kalite” kavramı sadece malların teknik kalitesi ile sınırlı olmayıp, ambalaj, müşterinin memnuniyetini sağlayan, çabuk teslimat, doğru ve zamanında ulaşana belgeleri de kapsamaktadır. Müşterinin istediği ürünü en iyi şekilde üretmek yeterli olmamakta, bunu, yukarıda saydığımız işlemlerin doğru yerine getirilmesi devam ettirmek gerekmektedir.

Yazımızın bundan sonraki bölümde, ihracat uygulamaları ile ilgili sık karşılaştığımız aksaklık ve hatalarla ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz.

Hüseyin TEKGÜÇ
www.inovakademi.com