Grup Çalışmalarının Etkinliğinde Grup Yönlendiricisinin Rol İşlevleri

  • Organizasyonel Ortamda Grubun Yönlendirilmeye İhtiyaç Duyduğu Durumlar ve Beklenen Sonuçlar
  • Grup Üyelerinin ve Grup Yönlendiricisinin Rollerinin Belirlenmesi
  • Grubun Yönlendirilmesinde Yararlı Bazı Yöntem ve Yaklaşımlar
  • Başarılı Bir Grup Yönlendiricisinde Olması Gereken Özellikler ve Beceriler
  • Grup İçinde Grup Yönlendiricisinin Kendi Güçlü ve Güçsüz Yönlerini Belirlemesi
  • Grup Üyelerinin Verimsiz Davranışları ve Başa Çıkma Teknikleri
  • Grup Yönlendiricisinin Sorumluluklarının Sınırlarının Belirlenmesi
  • Grup Yönlendiricisinin Rolünün Sona Erdirilmesi