Firmalar İçin Risk Yönetimi ve Basel II – Kredilendirme Süreci

 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri
  • Risk Yönetimi Kavramı
  • Risk Yönetimi Aşamaları
  • Risk Yönetim ve işletme fonksiyonları ilişkisi
  • Kurum çapında entegre risk yönetim
 • Aktif / Pasif Yönetim
  • Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar
  • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim içindeki Rolü
  • Temel Riskler
 • Kredi Riski
 • Piyasa Riski (Alım – Satıma İlişkin Piyasa Riski / Aktif – Pasife ilişkin Piyasa Riski / Likidite Riski /Vade Riski
  • Operasyonel Risk
 • Şirket içi hile
 • Şirket dışı hile ve dolandırıcılık
 • Müşteriler ürünler ve iş uygulamaları
 • Dağıtım
  • İş Riski
  • İtibar Riski
  • Stratejik Risk
  • Yönetim Riski
  • Faiz ve Kur Riskinin Yönetilmesi
 • Faiz oranlarını etkileyen unsurlar
 • Faiz riskinin yönetilmesi, yöntemler ve araçlar
 • Döviz kurlarını etkileyen unsurlar
 • Döviz riskinin yönetilmesi
 • 2009 ve sonrası için senaryo analizleri ve Firmalar için örnek risk yönetimi uygulamaları
  • BASEL II’nin KOBİ’lere Etkileri
 • Ülkemizde Halen Geçerli Olan KOBİ Tanımlamaları
 • Basel II Standartları’na Göre KOBİ Olma Şartları
 •  Kredilendirmede “Geleneksel Yaklaşım”
 •  Kredilendirmede Basel II Yaklaşımı
 • KOBİ’lerin Derecelendirilmesi ve Derecelendirme Notunun Etkisi
 •  Kredi İşleminin Unsurları ve Risk Seviyesinin Belirlenmesi
 • KOBİ’lerin Alması Gereken Aksiyonlar
 • KOBİ’lerin Yaşayabileceği Zorluklar ve Öneriler
 • BASEL II’ye Geçiş Sürecinde KOBİ’lerin Yaşayabileceği Zorluklar
 • KOBİ’lerin Finansman Sorunları
 •  Şeffaflık Sorunlar
 • Risk Bazlı Fiyatlama ve Teminatlandırma