İstihdam ve girişimcilik rakamları incelendiğinde tüm sektörler içerisinde en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu.
TÜİK’in açıkladığı 2015 yılı rakamlarına göre aktif girişimlerin %41,7’si hizmet sektöründe, %38,8’i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %36,8’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı %28,8 oldu.
Ciro bakımında ise ticaret sektörü %41,7’lik oranla ilk sırada yer aldı. Hizmetler sektörünün cirodan aldığı oransa %15,7 oldu.
Rakamlar incelendiğinde, hizmetler sektörünün yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunu ve istihdam yaratma konusunda başarılı olduğunu söylemek mümkün. Ancak ciro bakımından aldığı paya bakıldığında ise beklenen oranları yakalayamadığı görülmektedir.
Kaynak: TÜİK