Ekonomideki Krizlerin Nedenleri, Korunma Yöntemleri, Sonuçlar ve Önceden Tahmin Yöntemleri

 • Türkiye Ekonomisi
 • Sisteminin Tanımlanması ve İşleyişi
 • Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
 • Reel Ve Mali Kesim İçin İzlenmesi Gereken Göstergeler
  • Göstergeleri İzlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Ekonomik Kriz Çeşitleri
  • Bankacılık Krizi
   •  Bankacılık Sisteminin İşleyişi, Sorunları ve Beklentiler
   •  Bankacılık Krizinin Öncü Göstergeleri
   •  Örnek Uygulama
  • Döviz Krizi
   • Döviz Piyasaları
   • Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler
  • Finansal Kriz(Likidite-Faiz)
   • Para Piyasaları
   • Finansal Krizi Etkileyen Faktörler ve Beklentilerin Yorumlanması
  • Genel Ekonomik Kriz
   • Makro Ve Mikro Dengeler ve Dengeleri Etkileyen Faktörler
 • Piyasalararası Etkileşim
 • Piyasa Verilerinin Birbirini Etkileme Şekli ve Düzeyinin Yorumlanması
 • Forward, Future , Opsiyon, Swap Uygulamaları