Ekip ve Liderlik Geliştirme

 • Ekip kavramı
 • Ekibin yapısı
 • Ekip içi insan ilişkileri
  • Ekip oluşum süreci
  • Ekip içinde roller
  • Ekip kaynaşımı
  • Ekip ile karar vermek
 • Ekip çalışması ve yönetim
  • Ekibin, iç organizasyonunda grubun ve işin etkisi
  • Yapıya bağlı ekip güçlükleri
  • Ekibin öz-örgütlenmesi
 • Liderlik
  • Liderlik yaklaşımları ve durumsal liderlik
  • Etkili liderlik (Kendini tanıma ve geliştirme)
  • Lider ve izleyicileri (iletişim)