e-İhracat Destekleri

Yazılım ve bilişim sektörü katma değeri yüksek olmasında ötürü son yıllarda gerek ülkemizde, gerek dünyada devletler tarafından önemsenmektedir. Bunda ciroları, karlılıkları ve şirket değerleri de önemli rol oynamaktadır. Keza dünyanın en değerli şirketler sıralamasında ilk 10’da yer alan sektör şirketleri şu şekildedir; Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, Alibaba ve Tencent.

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ile e-ihracat desteklerinin uygulamasına yönelik başvuru, değerlendirme, sonuçlandırma ve izleme süreçlerine ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmiştir.

e-İhracat Destekleri

Destekleri Hangi Kamu Kurumu Yürütüyor?

Türkiye’de devlet destekleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Hizmet ihracatı destekleri ilk başta Başkanlık bünyesinde takip edilmekteydi. Günümüzde ise HİB (Hizmet İhracat Birliği) ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından devlet destekleri yürütülmektedir.

Desteklere ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile (07.10.2022 tarihinde yayımlanmıştır) e-ihracat desteklerine ilişkin detaylar netleşmiştir. Böylelikle yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihracat amaçlı yapacakları harcamalar belirli yüzde ve tutarlarda destek kapsamına alınmıştır.

e-İhracat Destekleri Nelerdir?

Sektörde faaliyet gösteren şirketlere verilen bu destekleri sırayla inceleyelim;

Pazara Giriş Rapor Desteği

Yeni bir yurtdışı pazara girişte alınacak olan raporlar yıllık %50’si 1.500.000 TL tutarında destek kapsamındadır.

Dijital Pazar Yeri Tanıtım Desteği

Dijital pazar yerleri tanıtımları %50 oranında desteklenmektedir. Tutarları ise yıllık olarak şu şekildedir; Şirketler: 7.500.000 TL, e-ticaret siteleri: 15.000.000 TL, ihracat konsorsiyumları: 25.000.000 TL

E-ihracat Tanıtım Desteği

Tanıtım için yapılacak olan harcamalar %50 oranında desteklenmektedir. Tutarları ise yıllık olarak şu şekildedir; B2B platformlar: 4.000.000 TL, e-ticaret konsorsiyumları: 15.000.000 TL, e-ticaret siteleri: 25.000.000 TL, pazar yerleri: 30.000.000 TL

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Sipariş karşılanması ve depolama hizmetleri %50 oranında desteklenmektedir. Tutarları ise yıllık olarak şu şekildedir; şirketler: 7.500.000 TL, Pazar yerleri: 15.000.000 TL, perakende e-ticaret siteleri ve e-İhracat konsorsiyumları: 25.000.000 TL

Yurt Dışı Pazar Yeri Entegrasyon Desteği

Yeni bir yurtdışı pazara girişte yapılacak olan entegrasyon giderleri yurtiçinde bir şirketten alınmak kaydıyla %50 oranında, her bir pazaryeri başına 3 yıl boyunca, entegrasyon başına 200.000 TL tutarında destek kapsamındadır.

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Çevrimiçi açılacak olan mağazalar açılması ve buna ilişkin giderler ülke başına 3 yıl %50 oranında desteklenmektedir. Tutarları ise yıllık olarak şu şekildedir; e-İhracat konsorsiyumları: 3.000.000 TL ve diğer yararlanıcılar 1.500.000 TL

Pazar Yeri Komisyon Desteği

Yurtdışı pazaryerleri için ödenecek olan komisyonlar 3 yıl boyunca %50 oranında desteklenir. Tutarları ise yıllık olarak şu şekildedir; şirketler: 750.000 TL, perakende e-ticaret siteleri: 2.500.000 TL ve e-İhracat konsorsiyumları: 3.000.000 TL

Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği (STK’lar için)

STK’ların (mevzuatta işbirliği kuruluşu olarak geçmektedir) düzenleyeceği heyetlerin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında desteklenir. Tutarları ise faaliyet başına şu şekildedir; ticaret heyeti: 1.500.000 TL, alım heyeti: 1.250.000 TL, sanal ticaret heyeti: 1.000.000 TL

E-İhracat Destekleri Tanıtım Projesi Desteği (STK’lar için)

Yurtdışı pazara yerlerinde ve dijital platformlarda tanıtım, danışmanlık, Pazar araştırması ve rapor giderleri en fazla 2 proje için ve proje başına yıllık %50’si 4.000.000 TL tutarında destek kapsamındadır.

E-ihracat Destekleri Geliştirme Projesi Desteği (STK’lar için)

İşbirliği kuruluşlarının üyelerinin e-ihracata yönelik proje bazlı faaliyetleri proje başına %75’i 15.000.000 TL tutarında destek kapsamındadır.

Türkiye E-ihracat Platformu Desteği (STK’lar için)

Bakanlık tarafından görevlendirilecek olan STK’nin “Türkiye E-İhracat Platformu” kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin giderleri yıllık %75’i 150.000.000 TL tutarında destek kapsamındadır.

e-İhracat Desteklerinden Hangi Şirketler Faydalanabilir?

Desteklerden yararlanabilmek için bazı şartlar vardır. Karar kapsamındaki desteklerden faydalanmak isteyen yararlanıcıların;

a) İhracatçı Birliği‘ne üye olması gerekir.

b) (DYS) Destek Yönetim Sistemi’ne kayıt olmaları zorunludur.

c) Sadece bir yararlanıcı statüsü ile desteklere müracaat edilmiş olmalıdır.

d) Ürününün Türk menşeli olmalı ve üretim sürecinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’de gerçekleştirilmelidir.

e) Markasına ilişkin yurt içi tescil belgesinin, başvuru sahibi yararlanıcı adına olması gerekir. Yurt dışı tescil başvurusunun ise başvuru sahibi yararlanıcı veya yararlanıcının organik bağı olan şirketi adına olmalıdır.

Özellikle internet üzerinden alışverişin pandemi süreci ile inanılmaz hızlandığını da hesaba katarsak devletin bu desteğinin önemi daha kolay anlaşılacaktır. Anadolu Ajansı‘nın haberinde, TÜİK verileri incelendiğinde “2021’de 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı %95,3 iken, 2022’de bu oran %96’ya çıktı.” denmektedir. Yine aynı haberde “Girişimlerin 2021’de e-satış yapma oranı, 2020’e göre 6,8 puan artarak %19,3’e çıktı. E-satışlar, internet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirildi.” şeklinde belirtilmiştir. Haberde yer alan rakamlar incelendiğinde, gerek internet kullanımı, gerekse e-ticaret artışının yukarı yönlü olduğu görülmektedir.

Ticaret Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu bu desteklerin, dijital platformlar üzerinden ihracat yapan şirketlerimize itici unsur olacağını düşünüyoruz.

Bu konuda düzenlediğimiz online seminerlere ücretsiz kayıt olmak için lütfen tıklayınız

İhracat dolu günler dileriz.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.