Drama Yoluyla Yaratıcılık

  • Eğitici tarafından verilen konunun doğaçlama yoluyla anlatımı,
  • Yapılan hataların düzeltilmesi,
  • Doğaçlamada kullanılan sözcüklerin hdmi extender vurgu ve tabiilik bakımından incelenmesi
  • Fikir ve düşüncelerimizi aktardığımız sözcüklerde ( söz akımından) boğumlamanın 4 niteliği olan doğruluk, berraklık, kudret ve hafifliğin yerinde olup olmadığının incelenmesi
  • Jest ve mimiklerin, sözcüklerle doğru orantılı olmasına dikkat etmek
  • Vücut dilinin konuşmadaki önemi
  • Değişik karakterlerin, değişik ses yorumlarıyla anlatılması,
  • Sesin ve hareketlerin tabiilik konusuyla işlenmesi
  • Bireyler arasındaki iletişimin en kolay yoldan kazanılması