Depo Yönetimi

 • Lojistikte Depolamanın Yeri ve Önemi, Depoların Değişen Rolleri
 • Depolamanın Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü
 • Depolanacak Ürün Özellikleri ve Depolama Sistemi İlişkisi
 • Depo Türleri(Geleneksel, Konsolidasyon Merkezi, Dağıtım Merkezi, Aktarma Merkezi, Sipariş İşleme Merkezi)
 • Depo Yönetiminin Amaçları
 • Depo Yeri Seçimi (Etmen-Puan ve Ağırlık Merkezi Yöntemleri)
 • Tek Depolu ve Çok Depolu Modeller
 • Özmal ve Kiralık Depo Ayırımı
 • Depolama Ana Süreci ve Alt Süreçleri
 • Depo Sistem Elemanları
 • Raflar
 • Palet, Kasa, Kap, vd.
 • Elleçleme Ekipmanları
 • Aydınlatma
 • Rampa/Kapı
 • Güvenlik
 • İşgücü
 • Klimatizasyon
 • Zemin
 • Depolamada Adresleme, Yerleştirme ve Toplama Teknikleri (ABC Kuralı, FIFO Kuralı, Bölgesel Toplama, Sesli Toplama, Işıklı Toplama, vd.)
 • Depo Tasarım Metodolojisi (Hacmin Optimal Kullanımı ve Hızın Artırılması İlkeleri)
 • Depolamada Bilişim Teknolojisi Kullanımı (Barkod, RFID, WMS, ASRS, vd.)
 • Depolamada Kritik Başarı Faktörleri(Performans Göstergeleri)

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM