Ham Maddelerini Vergisiz Almak İstiyor musun?

Ticaret Bakanlığı “Dahilde İşleme Rejimi” ile size destek oluyor.

Yapmanız gereken; “Dahilde İşleme İzin Belgesi” sahibi olmanız.

Dahilde İşleme İzin Belgesi” kullanarak yurt içinden ve yurt dışından Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF ödemeden ham maddelerini temin edebilirsiniz.

Ancak; Destekten yararlanarak ithal ettiğiniz veya yurt içinden temin ettiğiniz ham maddeleri kullanarak imal ettiğiniz ürünün ihraç edilme sorumluluğunu yerine getirmelisiniz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak Dahilde İşleme Resmi hükümlerinin ihlali halinde (ham maddeler ile ürettiğiniz ürünü ihraç etmez iseniz), Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta alınmayan ithalat vergileri için, Gümrük Kanunu’ nun 238. Maddesi gereğince para cezası tahsil edilir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Teşvik

Destek Max Limiti

Üst Limit Yok

Destek Süresi

Sınır Yok

Destek Yüzdesi

İthalat Vergileri Kadar

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenizi;

 • Ham madde ithalatı
 • Yerli ham madde alımı için kullanabilirsiniz.

Ham madde ithalatı için kullandığınız takdirde Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF ödemelerini yapmadan ithalatınızı gerçekleştirirsiniz.

Yerli ham madde alımı içinde; satıcı firmanın faturası üzerine “Belgenizin tarih ve numarası yazılarak” KDV ödemesi yapmadan satın almanızı gerçekleştirebilirsiniz. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile yurt içi alım yapan firmaların tecil-terkin kanunu ve mevzuat gereği, YMM (Yeminli Mali Müşavir) raporunu ibraz etme yükümlülüğü vardır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak ithal edilen veya yerli alınan ham maddelerin ihraç malı bünyesinde kullanılarak ihracatın yasal şartlara uygun yapılması zorunludur. Aynı şekilde ithalatında yasal şartlara uygun olarak yapılması şarttır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile;

 • Gümrük Vergisi ve KDV.
 • Kaynak Kullanım Desteleme Fonu KKDF.
 • Vergi, Rejim ve Harç.
 • Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama (kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet)
 • İthalat sırasında ödenmesi gereken vergiler için teminat indirimi.

gibi istisnalardan istifade edebilirsiniz.

Söz konusu belgenin alınma aşamasından, kapatma aşamasına kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verilir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403