Çatışmaların Etkin Yönetimi

 • İnsan davranışlarının analizi: insanlar ve sorunlar
 • Çatışma neden kaçınılmazdır?
 • Çatışmaların nedenleri: problem tanımlama
 • Çatışmaların yapıcı ve yıkıcı etkileri (Yararları ve zararları)
 • Ekip anlayışı ve çatışma: Çatışmayı anlaşmaya dönüştürme
 • Çatışma durumlarında yöneticinin rolü
 • Çatışma durumlarında tutum ve davranışınız ne olmalı?
 • Uyum sağlama, anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi
 • Olumlu zihinsel tutum
 • Pazarlık becerilerinin geliştirilmesi: Kazan- Kazan stratejisi
 • Çatışmaların önlenmesi ya da çatışmalardan yararlanma
 • Etkili iletişim, etkileme ve ikna etme sanatı
 • Aktif dinleme ve empati
 • Yaratıcı problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
 • Çatışma çözmenin aşamaları: planlama, uygulama, ölçme ve geliştirme
 • Çözüm önerilerinin sunulması ve benimsetilmesi