Başarılı Uzlaşma ve İkna Teknikleri Atölyesi

 • Temel Prensipler, İki Taraflı Uzlaşma
  • Günümüzde Uzlaşma, Müzakere, İkna Gereksinimi
  • Tek Konulu Pazarlık
  • İki Taraflı Pazarlık
  • Sabit Pasta Oyunu
  • İlk Teklifi Yapma Avantaj-Dezavantajları
  • Uzlaşmada Konu ve Pozisyon
  • Toplamı Sıfır Oyunu
  • Dağıtımcı Pazarlık
  • İkili Uzlaşma ve Müzakere Vaka Sınıf Uygulaması
  • Uygulamanın Geri Bildirimi
 • Taraflar, Empati, Gurup Uzlaşması
  • Uzlaşmada Taraflar
  • Empati, Konu ve Pozisyonların Anlaşılması
  • Karşı Tarafa Göre Strateji
  • Başarılı Uzlaşma ve Önündeki Engeller
  • İkna Tipleri, Yumuşak ve Sert Pazarlıkçılar
  • Grup Uzlaşma ve Müzakere Vaka Sınıf Uygulaması
  • Uygulama Geri Bildirimi
 • Başarılı Uzlaşma İçin Teknikler, Çok Taraflı Uzlaşma
  • Koalisyon Dinamikleri
  • Koalisyon Uzlaşması
  • Güç, Sadakat, Güven, İşbirliği
  • Kişisel Etki
  • Uzlaşmada Mevcut Değer
  • Yeni Değer Yaratma, Daha Büyük Pasta Oyunu
  • Kazan-Kazan
  • Problem Çözme
  • Ekip Müzakereleri
  • Pozisyon Bazlı Uzlaşma
  • Çok Taraflı Uzlaşma
  • Çok Pozisyonlu ve Çok Taraflı Uzlaşma
  • Grup İkna ve Uzlaşma Süreçleri
  • Takım ve Çok Taraflı Uzlaşma ve Müzakere Sınıf Uygulama Vakası