Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Kurumsallaşma nedir?
Bir işletmenin, faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturulmasıdır.
Şirketlerin, patron, lider yönetici ve önemli personele bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleridir.

Kurumsallaşmanın temel amacı:
– Firmanın (patron, yönetici, kritik personel vb.) kişilerden ve onların “kendi becerilerine bağlı yöntemlerinden” bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.
– İşletmenin önemli noktalarında insanın olmayacağı değil, fakat onlar olmadığında aksama yaşanmadan her şeyin aynen devam edebilmesi anlamına gelir.

Kurumsallaşmak için neler yapılmalı?
1- İş ve görev tanımları net olarak yapılmalıdır,
2- İşletme içi kurallar ve yönergeler belirlenmelidir,
3- İşletmedeki (insan kaynakları, finansal analiz&muhasebe, üretim, satış&pazarlama v.b.) birimlerin iş akışları tespit edilmeli ve bunlar dökümante edilmelidir,
4- Yetki ve sorumluluklar objektif ve net olarak tespit edilmelidir,
5- Yetki ve sorumluluklar, o yetkiyi veya sorumluluğu taşıyabilecek doğru kişilere verilmelidir. Duygusallıklara izin verilmemelidir.
6- Nihai kararlar sorumluluklar dahilinde istişare ile alınmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • Dünya Ve Türkiye Ekonomisinde Aile Şirketlerinin Yeri
 • Aile Şirketi Kavramı Ve Özellikleri
 • Aile Şirketlerinde Stratejik Planlama
 • Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Sorunlar
 • Aile Anayasası
 • Şirket Aile İlişkileri
 • Aile İşletmelerinin Avantajları Ve Dezavantajları
 • Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim Kavramı Ve Önemli
 • Aile İşletmelerinde Sürekliliğin Sağlanması
 • Aile İşletmelerinin Gelişim Evreleri
 • Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar