Hedef Ülkeler

 • Karar kapsamında belirtilen destek oranları, Bakanlıkça e-ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için 20 puana kadar artırılabilecek. Bu destekler, ilgili ülkeler Bakanlıkça belirlenen hedef ülkeler listesinde yer aldığı sürece uygulanacak.
 • Yararlanıcılara yönelik yurt dışı pazar yeri entegrasyon desteği ile çevrim içi mağaza desteği, Bakanlıkça belirlenen e-ihracata yönelik hedef ülkelerden pazara giriş şartlarına bağlı olarak belirlenen ülkelere yönelik verilecek. Söz konusu maddeler kapsamındaki destekler için hedef ülke ilave puanı uygulanmayacak.
 • Destek üst limitleri her takvim yılı başında “(TÜFE + Yİ-ÜFE)/2” oranında güncellenecek.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403