E-ihracat Tanıtım Desteği

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerlerinin, kararla belirlenen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenecek. Bu destek, B2B platformları için yıllık 7.239.000 TL’yi, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 27.149.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 45.248.000 TL’yi, pazar yerleri için yıllık 54.298.000 TL’yi aşamayacaktır.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe (B2B Platformlar)

Hibe (e-ticaret Konsorsiyumları)

Hibe (e-ticaret Siteleri)

Hibe (Pazar Yerleri)

Destek Max Limiti

7.239.000 TL / Yıl

27.149.000 TL / Yıl

45.248.000 TL / Yıl

54.298.000 TL / Yıl

Destek Türü

%50

%50

%50

%50

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403