Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, iş birliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %70 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

1.200.000 TL / Yıl

Destek Yüzdesi

%70

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403