Yeni Nesil Patronlar Akademisi (YOUNG BOSS ACADEMY)

Aile Şirketleri ve İkinci Kuşak
Günlük dilde aile şirketleri denildiğinde, bir ailenin herhangi bir girişim yaparak bir iş kurması anlaşılmaktadır. Sade bir yaklaşımla; ailenin işin sahipliğini üstlendiği, yönetimde yetkinin merkezileştiği ve çoğu zaman işin içinde yer aldığı bir işletme yapısından söz edilmektedir.

Kurumsallaşma, konu ne olursa olsun her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hakim olmasıdır. Dolayısıyla, kurumun işleyişindeki bütün süreçlerde uygun kuralların olması ve bu kuralların mümkün olduğunca yazılı olması, yani bir “aile anayasası”nın olması ve gelecek ikinci kuşağında, bu bakış açısına sahip olarak yetiştirilmiş olması gerekir.

Aile şirketlerinin ne ölçüde kurumsallaşma çabası içinde oldukları ve ikinci kuşağın da bu konuya ne kadar sahip çıktığını şirketlerin geleceğini belirlemektedir.

Amaç
Eğitimin temel amacı, aile şirketlerinin sonraki kuşağa devri sırasında yaşanan sorunları en az seviyeye indirmektir. Ayrıca yönetimi devir alacak olan yeni nesil patron adayını sürece hazırlamaktır.

Sayılarla Aile Şirketleri
• Forbes’in milyarderler listesinin %40’tan fazlası aile şirketi sahiplerinden,
• Dünyanın en zengin ilk 10’unun 7’si aile şirketi sahibi
• Avrupa’daki 100 aile şirketinin yıllık toplam geliri 1.1 trilyon Euro. Bu rakam, İspanya’nın GSYH’sına eşit
• Dünyanın ikinci büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Avrupa’nın en büyük aile şirketi. %32’sine Piech ailesi sahip
• Listenin ikinci sırasında ise Hindistan kökenli Mittal ailesinin Arcelor Mittal çelik şirketi var. Geçen yılki geliri 50.7 milyar Euro ve ailenin payı %42
• Fransız ve Alman ailelerin ilk 100’de egemenliği var, ancak ilk 10’a bakıldığında Alman aile şirketleri öne çıkıyor (Volkswagen, BMW, Aldi, Bosch, vb)
• Avrupa’nın en büyük 100 aile şirket listesinde Türkiye’den üç aile şirketi bulunuyor. Koç Grubu 16., Hacı Ömer Sabancı Holding 28., Doğuş Grubu ise 61.
• Sektör dağılımına bakıldığında, aile şirketleri en çok perakende sektöründe. Şirketlerin %20’si perakendeyle bağlantılı.

EĞİTİM İÇERİĞİ
• Liderlik Laboratuvarı
– İlişki Yönetimi
– Topluluk Karşısında Etkin Sunum
– Problem Çözme ve İkna Teknikleri
– Toplantı ve Zaman Yönetimi

• Yönetimi Planlı Devretme
– Aile Şirketlerini Bir Sonraki Nesil İçin Hazırlama
– Başarılı Bir Devir Sürecini Etkileyen Faktörler
– Üçüncü Nesil

• Her Yönetici Bilir
– Dış Ticaret
– Finans
– İnsan Kaynakları
– Pazarlama

• İletişim
– Kuşaklararası İletişim
– Yöneticinin İletişimi
– Sosyal İletişim

• Aile Şirketleri
– AŞK – Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
– Kurumsal Yönetim
– Aile Şirketlerinde Sık Karşılaşılan Sorunlar
– Aile Şirketlerinde Süreklilik
– İlk Adım: Aile Anayasası ve Aile Konseyi

• Sosyal Fayda Yönetimi (Uygulamalı)
– İş Dünyasında Kişisel İmaj
– Neleri Takip Etmeliyim?
– Yakın Tarih
– Jazz Yapma!
– 7. Sanat
– Networking or Not Working

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129396201