Ticari Eşleştirme Hizmetleri Danışmanlığı

Genel Bakış

Ticari Eşleştirme Hizmetleri kapsamında 2010/8 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, işbirliği kuruluşlarına proje kapsamında Alım Heyetleri ve Ticari Heyetler yapmalarına olanak sağlamaktadır. Katılımcı şirketlerin beklentilerinin yüksek olduğu, UR-GE/HİSER Projelerinin en kritik aşamasını yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin oluşturduğunu söylemek mümkündür.

UR-GE/HİSER projesi katılımcılarının hevesle bekledikleri faaliyet olduğunu da göz önünde bulundurunca Ticari Eşleştirme Hizmetleri’nin önemi daha da artmaktadır. İhtiyaç Analizi ve eğitimler sonrasında üçüncü aşama diye belirtebiliriz. Katılımcı şirketler herhangi bir organizasyona dahil olmadan da yurtdışı iş gezilerine gitmektedirler. Hatta pazarlama amaçlı bu seyahatler yine Ticaret Bakanlığı tarafından seyahat başına 100.000 TL’ye kadar %50 oranında desteklenmektedir. Ancak URGE/HİSER projelerinin şirketler açısından çok önemli faydaları bulunmaktadır;

 • Bürokratik işlemlerle uğraşılmaması
 • Uçuş, konaklama, transfer vs işlemlerle uğraşılmaması
 • Bakanlık düzeyinde resmi heyet olarak kabul görme
 • Karşı ülkedeki Türk Büyükelçiliği’nin gerektiğinde devreye girmesi
 • Normal destek oranı %50 olmasına karşın %75 oranında destekten faydalanılması
 • Önceden randevusu alınmış görüşmelerle yüksek başarı oranı

Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin uzman bir ekiple gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Zira, hazırlıklar için yeterli süre ayrılmadan, faaliyet öncesinde gidilecek pazarlar ziyaret edilmeden, yerel iş dünyası kuruluşları ile irtibat kurulmadan, PR faaliyetleri yapılmadan ve yerel bir matchmaking hizmeti veren şirketle işbirliği yapılmadan gerçekleştirilmesi durumunda pazarlama faaliyetinin arzulanan başarıya ulaşamaması riski bulunmaktadır.

Meeting

Bu risk, ticari eşleştirme servislerinin yukarıda belirtilen araç ve yöntemler kullanılmadığında, ithalatçılarla buluşamama, yeterli sayıda ithalatçıyla buluşamama ve en büyük risk olarak potansiyel olarak alıcı olmayan şirketlerle görüşmeler gerçekleştirilmesi olarak öne çıkmaktadır.

Öte yandan, Covid-19 sonrasında yaşanan tedarik zinciri kırılmaları, çip krizi, gıda ve tarımsal krizler dünyada ekonomileri tehdit eder noktalara taşımıştır. Üzerine Ukrayna-Rusya gerginliği ile birlikte enerji krizi yaşanması ve iç piyasada yaşanan dalgalanmalar ile olumsuz gelişmeler şirketlerimizi yeni pazar bulmaya yönlendirmektedir. Mevzuatta “İşbirliği Kuruluşu” olarak çatı kuruluşlar bu noktada devreye girerek uluslararası pazarlarda sektörel heyetler düzenlemekte ve üye şirketlerin ihracatlarını artırma noktasında başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

Farkımız

• İnovakademi, UR-GE/HİSER projelerinin yurtdışı pazarlama faaliyetlerine yönelik bir “Ticari Eşleştirme Hizmetleri” (B2B Matchmaking) modeli oluşturmuştur.
• İnovakademi olarak farklı ülke ve sektörlerde ticari eşleştirme hizmetlerini gerçekleştirmiş bulunmakta olup, geniş bir yelpazede deneyimimiz bulunmaktadır.
• Global olarak deneyimli ekibimiz ihracatçıların doğru pazarlara ulaşmasına hem teorik hem de pratik anlamda destek vermektedir.

B2B Danışmanlık

Yöntem

Hizmetimiz genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır:
A- Masa Başı ve Saha Araştırması
B- Ticari Eşleştirme Hizmetleri
C- Yurt Dışı Partnerlerimiz

A- Masa Başı ve Saha Araştırması

Uzmanlarımız masa başı araştırması kapsamında ilgili ülkedeki muhtemel alıcı bilgilerine ulaşmaktadır.

Ticari istihbarat uzmanlarımız organizasyonun gerçekleştirileceği ilgili ülkede, heyet öncesinde bire bir ön görüşmeler yapmaktadır. Ayrıca muhtelif ülkedeki partnerlerimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri doğru alıcılara ulaşmamızı sağlamaktadır.

Neleri Araştırıyoruz?
• Sektör ve alt ürün grupları bazında ülkenin ithalat analizi
• Gidilecek ülkeye hangi ülkelerden ithalat yapıldığı ve pazar payları
• Pazara giriş ve regülasyonlarla ilgili detaylı analiz
• Türkiye ve rakip ülkelere uygulanan ek vergi ve engeller kontrolü
• Ülkedeki rakiplerin analizi
• Satış kanalı incelemesi

B- Ticari Eşleştirme Hizmetleri

Ticari eşleştirme hizmetlerinde ihracat yapmak isteyen firmaları hedef ülkelerdeki sektörün önde gelen temsilcileriyle buluşturuyoruz.

Ticari Heyet Eşleştirme Metodolojimiz
• Heyette yer alan şirketlerin analizi
• Hedef satış/dağıtım kanalların tespiti
Türk Büyükelçiliği (Ticaret Ataşeliği) ile iletişime geçilmesi
• Büyük ithalatçıların tespit edilmesi
• Sektöre göre ülkedeki önemli şehir ve pazarların tespit edilmesi
• Ziyaret edilecek ülkede tarafında lobi faaliyetleri
• Ziyaret edilecek ülkede yerleşik STK’lar ile irtibata geçilmesi
• Önemli rakiplerin satış kanalı ve müşterileriyle iletişime geçilmesi
• Potansiyel alıcı bilgi havuzu oluşturulması
• B2B görüşmelerin organize edilerek randevuların oluşturulması

C- Yurt Dışı Partnelerimiz

Yurtdışında yerleşik partnerlerimiz ile etkinlik öncesinde planlamalar gerçekleştirmekteyiz. Böylece karşı ülkedeki STK’lar ve sektör kuruluşlarıyla etkin şekilde etkileşim gerçekleştirebilmekteyiz.

Şirkete Özel Toplantı Organizasyonu Sürecimiz
• Şirketiniz adına randevuların alınması
• Toplantılarınıza refakat edilmesi
• Kongre, konferans, seminer ve toplantılarınızın organize edilmesi
• Adınıza prestijli lokasyonlarda özel toplantı odaları rezervasyonu
• Otel, uçuş ve transfer organizasyonu
• PR ve reklam hizmetleri
• Tercümanlık hizmetleri

Hizmet Verdiğimiz Kurumlar
• Urge Projeleri
• İhracatçı Birlikleri
• Sanayi Odaları
• Ticaret Odaları
• Ticaret Borsaları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Dernekler
• Birlikler
• Kooperatifler

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403