Satış Teşkilatlarında Yeniden Yapılandırma Eğitimi

 • Yeni Satış Teşkilatları Kurulması
 • Takımın Coğrafik Yapılanması
  • Takımsal bazda halihazırdaki ürün dağılımları-Pazarlama paylaşımı-
  • Şirket beklentileri: co-promosyon? veya takımsal bağımsız promosyon?
  • Takım bazında müşteri sayısı, özellikleri, potansiyelleri ve Ülke/Bölge dağılımları
  • Müşteri beklentileri
  • Takım satış temsilcisi sayısının belirlenmesi ve Coğrafyaya etkin dağılımının sağlanması
  • Takımdaki Satış Temsilcilerinin seçim kriter örnekleri 
 • Takımın Yönetimsel Yapılanması
  • Bölge Coğrafyalarının belirlenmesi
  • Bölge Müdürlerinin atanması
  • Ulusal Satış Müdürü atanması
  • Satış Teşkilatı ile iletişimin sağlanması 
 • Satış Teşkilatlarının Daraltılması veya Kapatılması
  • Küçülmenin ürünsel ve/veya Pazar bazında pazarlama gerekçeleri
  • Küçülme sonunda takım ürün dağılımları
  • Küçülmenin boyutu
  • Satış Performans odağını ve ST motivasyonunu bozmadan küçülme nasıl sağlanabilir? (4 saat) -Örnekler ve aksiyon adımlarıyla birlikte-
  • Kesinlikle yapılması ve yapılmaması gerekenler kritik noktalar
  • Daralma sonrası satış teşkilatı yapısı
  • Daralma kararlarının uygulanması
  • Satış Teşkilatı ile iletişimin sağlanması

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403