Satış Teşkilatının Yönetilmesi ve Hedefe Odaklanması Eğitimi

 • Satış Teşkilatlarının Yönetimi
  • Ulusal veya Bölgesel bazda Satış Ekibinin kurulması
  • Liderlik (SM&BM)
  • Lidere Güvenin yaratılması
  • Takım ruhunun yaratılması
  • Beklentilerin tanımlanması
  • İletişim (çalışanlarla-Pazarlamayla-İK ile)
  • Coaching (iş üzeri eğitim) 
 • Satış Teşkilatlarında İşe Motivasyonun Sağlanması
  • İşe sahip olma
  • Başarının görünür olması,Takdir edilmesi ve Ödüllendirilmesi
  • Şirkete ve Liderlere Güven
  • İşte kariyer yapabilme
  • Adil Hedef ve Pirim verilmesi 
 • Satışa Odaklanma ve Hedefleri Aşma
 • Pazar ve Rakipler Açısından
  •    Potansiyel Analizi: Yüksek Potansiyelli Satış Bölgelerinin tesbiti
  •    Rekabet Analizi:
  •    Ulusal veya Bölgesel Satış Stratejisi oluşturulması
  •    Aksiyonların Planlanması ve Hayata Geçirilmesi
   • Pazar payları ve aksiyonlar açısından Rakipler
   • Rekabet SWOT Analizi 
 • Satış Temsilcilerinin Performansları Açısından
  •    Yöneticinin bir satış temsilcisi gibi düşünmesi ve çalışanına rehberlik etmesi
  •    Performans Yelpazesi Analizi ve Lider’in (SM ve/veya BM) hedeflemesi
  •    Düşük Performanslı satıcıların performansını artırmak ve şirkete kazandırmak
  •    İstikrarlı Yüksek Satış Performansının sağlanması

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403