Pazarlama Danışmanlığı

Pazarı Tanımlama, Değerlendirme, Pazar Payı Hesaplama

Firmanızın faaliyet gösterdiği sektör, rakipler, pazar yapısı, kaynaklar ve en önemlisi müşterilerin incelenmesi gerekir.

Yüz Endeksi ve Lider Ürün Tespiti, Fiyat Belirleme Çalışmaları

Pazarın iyi bir şekilde tanımlanması ve tüketicilerin marka ve rakip markalar hakkında görüşleri değerlendirilmelidir. Dolayısıyla tüketicilerin satın aldıkları ürünleri ne amaçla ve ne zaman kullanacakları değerlendirmelidir.

Pazarlama Planı

Tüm unsurlar tutarlı ve odaklanmış bir bütün halinde bir araya getirilmelidir.
İletişim kanallarının çok çeşitli olduğu günümüzde farklılık yaratma özellikle iletişim kanallarını etkin kullanma veya kendi iletişim kanallarını oluşturma ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle geleneksel birçok iletişim yolu yanında yenilikçi yöntemlerde de farklılaşma noktasında odaklanılmalıdır. Farklı iletişim ise pazarda bulunmayan, tanınmayan ya da az sayıda ve düşük verimlilikte kullanılan “yeni” iletişim kanalların aktif ve etkin kullanımı ile doğrudan ilgilidir.

Pazarlama Danışmanlığı

Reklam

Medya, Sosyal Medya ve Pazarı İkna çalışmaları pazarlama planına uygun olarak yapılmalıdır.
İletişiminde daima hatırlanması gereken 3 stratejik nokta şunlardır;,

 • Bağlılık,
 • Tutarlılık,
 • Uyumdur.

Müşteri İlişkileri

Müşterileri beklentilerini daha fazla anlamak için gerekli verileri toplamak ve elde edilen bilgiler ışığında yeni çalışma stratejileri geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Halkla İlişkiler

Kurumun bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır.

Çağrı Merkezi

Telefonla yapılan talepleri almak ve ilgili birimlerine iletmek, hizmet verilmesi ve işletmenin örgütlenmesi ana görevidir. Geçerli performans ölçümlemeleri ile yapılan faaliyet verimli hale getirilmelidir.

Markalaşma

Marka Yönetimi

Pazarlama stratejileri ve büyümenin temelinde, müşteriler için bir marka inşa etmek yatmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403