Mersin Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar – 2010/925 (06.10.2010 t. 27721 s. R.G.)