Etkin Risk Analizi Başlıyor

Gümrük Yönetmeliği ile getirilen değişiklikler arasında, güvenlik açısından, AB sınırına varış öncesinde öngörülen sürelerde ve zorunlu tutulan bilgileri içerir giriş özet beyanının elektronik olarak verilmesi zorunluluğunun bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemenin ihracatçılarımız ve özellikle AB ülkelerine yük taşımacılığı yapan şirketler için büyük önem arz etmektedir.

01.01.2011 tarihi itibariyle AB sınırı geçişlerinde gecikmelerin yaşanmaması için taşımacılık şirketlerinin bu konuyu dikkate almaları gerekmektedir.

İlgili web sitesi:
http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/index_en.htm