Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yılık en fazla 4.800.000 TL, iş birliği kuruluşları için %60 oranında ve yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

4.800.000 TL / Yıl

Destek Yüzdesi

%50

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403