Korsanla Mücadele Giderleri Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlerin fikri mülkiyet haklarına sahip veya bu hakların kullanımı izin yetkilendirilmiş yapımcı veya dağıtımcı şirketlerin korsanla mücadele kapsamındaki koruma giderleri en fazla 5 yıl boyunca yıllık en fazla 3 film için %50 oranında ve film başına en fazla 240.000 TL tutarında karşılanır.

Animasyon filmleri için birinci fıkrada belirtilen destek %60 oranında uygulanır.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

240.000 TL / Film

Destek Yüzdesi

%50

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403