KOSGEB 2022 Hızlı Destek Programı

Genel Bakış

KOSGEB 2022 hızlı destek programı nedir? KOSGEB, salgın dönemine özel, yeni bir “Geri Ödemeli Destek” açıkladı. Buna kredi değil de destek demelerinin sebebi, temelde desteğin verilme yönteminde yatıyor.

Bugüne kadar KOSGEB tarafından verilen finansman destekleri, bankalar üzerinden yürüyor, banka kredi vermeyi uygun görürse KOSGEB te faizin tamamını ya da belli bir kısmını karşılayarak KOBİ’ye destek oluyordu.

Ancak bu sistemde iki ana sorun yaşanmaktaydı;

  • Birincisi bankalar müşteri seçiyor ve birçok başvuran, KOSGEB onayına rağmen bankadan kredi çıkmadığı için destekten faydalanamıyordu.
  • İkinci sorun da teminat konusunda çıkıyordu. KOSGEB kefalet sağlamadığından, KOBİ teminatı kendisi sağlamalıydı. Bu da krediye erişimi ciddi anlamda kısıtlamaktaydı.

Güncel Durum

Son açıklanan güncel destekte ise arada banka bulunmuyor. Başvuru şartlarını sağlayan KOBİ’ye destek doğrudan KOSGEB tarafından ödeniyor. Üstelik KOSGEB’in diğer geri ödemeli desteklerinde banka teminat mektubu aranırken bu destek programında teminat istenmiyor.

Geri ödemeli destekten faydalanan KOBİ, ilk iki yıl geri ödeme yapmazken takip eden iki yıl 4’er aylık dönemler halinde, faizsiz bir şekilde geri ödemelerini gerçekleştiriyor.

Başvuru Koşulları ve Destek Süreci

KOSGEB 2022 hızlı destek programı başvurusu uygun bulunan KOBİ’den istenen tek koşul, 2021 yılı ortalama istihdamını koruması ve başvuru ön onayına müteakip yeni personel işe alarak, en az 12 ay bu personeli çalıştırmaya devam etmesi.

2021 ortalama istihdamını bulmak için, 2021 yılında KOBİ bünyesinde bildirilmiş olan toplam SGK prim gün sayısı 360’a bölünüyor ve çıkan rakam en yakın üst tam sayıya tamamlanıyor. Örneğin firmanızda 2021 yılında çeşitli çalışanlar için toplam 900 gün SGK’ya bildirimde bulunulmuşsa, bu rakamın 360’a bölünmesi ile 2,5 çıkmakta ve ortalama çalışan sayınız 3 olmaktadır. Bu durumda firmanız destek talep aşamasında ve 12 aylık süre zarfında 3 çalışanı korumalı ve ilave istihdam edilecek yeni personeli de çalıştırmaya devam etmeli.

Yeni istihdam edilecek personel aşağıda belirtilen şartları taşımalı;

  • 1981 ve sonrası doğumlu olmalı
  • Üniversite veya Meslek Lisesi mezunu olmalı
  • Son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış olmalı

Çalışan sayısı 9 kişiye kadar olan “Mikro” işletmeler en fazla 2, çalışan sayısı 10-49 kişi arasında olan “Küçük” işletmeler ise en fazla 5 yeni personel için bu destekten faydalanabilecek.

Yeni alınan her personel için destek tutarı 100.000 TL olarak belirlenmiş olup, işe alınacak personelin veya işletme sahibi veya en az %51 hissesinin sahibinin kadın olması durumunda personel başına ilave 10.000 TL destek sağlanmaktadır. Bu durumda alınabilecek maksimum destek tutarı Mikro işletmeler için 220.000 TL, Küçük işletmeler için ise 550.000 TL olacaktır.

Destek ödemeleri 6 ay arayla iki eşit taksitte yapılacaktır.

KOBİ tarafından, personelin işe alınmasını takip eden ay içerisinde, önceki ay en az 10 gün prim yatırılmış olmak şartıyla, KOSGEB internet sitesi üzerinden “Ödeme Talep Formu” doldurularak ödeme istenecektir. Ve uygun bulunması durumunda ilk 6 ay için destek ödenecektir. Hem başvuru anında hem de devam eden aylarda istihdam sayısı KOSGEB tarafından izlenecektir.

Desteğe iki grup işletme başvurabilecektir:

Birinci grup, 2019 yılında aktif ve 2019 yılı Net Satış Hasılatı 75.000 TL ve üzeri olup, KOSGEB’in internet sitesinde liste halinde ilan ettiği faaliyet kollarından birinde iştigal etmekte olan Mikro ve Küçük işletmelerdir.

İkinci grup ise 2017 yılı ve sonrasında kurulmuş olup, KOSGEB’in internet sitesinde liste halinde ilan ettiği faaliyet kollarından birinde iştigal etmekte olan ve aşağıda belirtilen şartlardan herhangi birini sağlayan yenilikçi ve genç Mikro ve Küçük işletmelerdir.

  • Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren,
  • Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan,
  • 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan,
  • 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan.

Sonuç

KOSGEB 2022 hızlı destek programına kesin başvuru ve destek ödeme onayı, 2021 yılı 12 aylık ortalama istihdamın korunması, şartlara uygun personelin istihdam edilmesi ve KOBİ’nin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş ve tecil veya taksitlendirme yapılmamış “Vergi ve SGK” borcu olmaması şartıyla verilmektedir.

Ödeme talebi başvuru sırasına göre, bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin destekten faydalanması söz konusu olacaktır.

KOSGEB 2022 hızlı destek programı

Bizimle iletişime geçin!