Türk Dil Kurumu imzayı, “bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret” şeklinde tanımlamıştır.

Herhangi bir ihtilaf halinde el yazısı ve imza incelemelerinden doğru ve güvenilir bir sonuç alabilmek için adli tıp kurumuna başvurulur. İmza incelemelerinde asgari kurallara uyulması zaruridir. Bunun yanı sıra incelemeyi yapan kişinin uzmanlık (bilgi ve deneyim sahibi olmak) ,dikkat ve deneyimi ile incelemeye ayıracağı zaman çok önemlidir.

Türk hukukuna göre imzada şekil şartı bulunmamakla beraber. Usül olarak isim soyad veya ismin ilk harfi ve soyad şeklinde elyazısı ile yazılması şeklinde olmalıdır. Genellikle metnin bittiği yere atılır ve imza sahibini bağlar.

İşyerlerinde çalışanlara imzalatılan belgeler üzerinden sahtecilik yapıldığı yada başkasının adına çalışanlara imza attırıldığını zaman zaman basında duymaktayız. Genellikle işini kaybetme korkusuyla, istemeden de olsa çalışanlar suça alet olmakta ve ödemesi neredeyse imkansız borçlar altına girmektedirler.Bundan dolayı sizlere imzalatılmak istenen evrakları acele etmeksizin, mutlaka tamamını okuduktan sonra imzalayınız. Sizin adınıza olmayan veya adınız geçse dahi bilginiz dışındaki evrakları imzalamayınız.

©www.gokhanerol.com