KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)

1988 yılında hayatımıza giren KKDF, peşin olmayan her tür ithalatta söz konusudur. Türkiye’de bankacılık yapma yetkisine sahip herhangi bir  banka şubesine yatırılabilmektedir. Fatura tutarının %3’ü oranındaki KKDF’nin takibi gümrük idareleri tarafından yapılmaktadır.

İthalatlar sırasında zaman zaman mal bedelinin transfer anıyla ilgili soru işaretleri gündeme gelmekte ve bu nedenle ithalatçı ile gümrük idaresi karşı karşıya gelmektedir. Bu ihtilaflı durumla ilgili olarak, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Bankalar Birliği’ne hitaben gönderilen yazıda konuya açıklık getirilmiştir.

KKDF kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılmış olmasının yeterli olduğu belirtilmekte olup yazının tamamı aşağıdadır.

Yardımlarından ötürü Sn.Cemil GÖKSU’ya teşekkür ederim.

©www.gokhanerol.com

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.12.22.663.03.01.V67/69
Konu   :KKDF
 
07.01.2010 / 00408
 
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNE
(Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok kat:13 34340 Etiler/İSTANBUL
 
 
İlgi:     14.12.2009 tarihli ve 26657 sayılı yazımız.
 
Bilindiği üzere, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması; ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki iş günü içinde tamamlanmış olması gerektiği husussunun yer aldığı 10.11.2009 tarihli, 2009/110 sayılı Genelgemizin uygulanmasında yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak Birliğiniz temsilcileriyle birlikte, Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin de katılımıyla 17.12.2009 tarihinde Müsteşarlığımızda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantıda KKDF kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılmış olmasının yeterli olduğu; yükümlüden ayrıca, bankaca bu bedelin ihracatçıya transfer edildiğinin tevsiki istenilmeksizin işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerektiği ayrıca, gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce mal bedelinin ihracatçıya transferlerinin gerçekleştirilmesi halinde 2 iş günü valör süresi aşılmış olsa da KKDF kesintisinin söz konusu olmadığı hususlarında mutabık kalınmıştır.
Bahse konu toplantıda mutabık kalınan bu hususlarla ilgili olarak tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine muhatap 30.12.2009 tarihli 27814 sayılı yazımızla gerekli talimat verilmiştir.
Bilgi alınmasını rica ederim.
 
 
Müsteşar a.
Sevilay TÜRKŞEN
Daire Başkanı