YÖNETMELİK
Ulaştırma Bakanlığı(Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:
GEMİ İNŞA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 5/6/2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi İnşa Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
             “f) Tam boyu 24 metre ve üstü olup, 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi ve su araçlarında, yolcu kapasitesi artırılmadan tadilat yapılması durumunda klas şartı aranır.”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/6/2010
27602