Birim Desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar izin %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 900.000 TL, iş birliği kuruluşları izin %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

900.000 TL / Yıl

Destek Yüzdesi

%60

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403