Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırma Türkiye’deki illerin, insani gelişmişliğini belirleyen 3 unsura göre dengeyi yakalayamadığını gösteriyor. Kentlerin eğitim, sağlık ve gelir endekslerine göre sıralaması birbirinden çok uzak noktalarda bulunuyor. Yani Türkiye’de refah olgusu, hiçbir kentte bütün boyutlarıyla yaşanamıyor.

Pamukkale Üniversitesi araştırmacılarının yapmış olduğu çalışmaya göre göre; Eskişehir eğitim açısından ilk sırada iken; gelirde 13’üncü, sağlıkta 59’uncu sırada. Gelirde ilk sırada olan Kocaeli; eğitimde 16’ıncı, sağlıkta 52’inci sırada bulunuyor. Sağlıkta ilk sırada bulunan Tunceli ise eğitimde 30, gelirde ise 60’ıncı sırada kendine yer bulabildi. Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerin merkezi konumundaki İstanbul’un gelirde 2’inci iken, sağlıkta 22’inci, eğitimde 37’inci sırada olduğu belirlendi. Eğitim, sağlık ve gelir birlikte dikkate alınarak oluşturulan İnsani Gelişme Endeksine göre ilk sırada Ankara son sırada ise Muş yer aldı.

Yazının tamamına ulaşmak için: http://www.spm.etu.edu.tr/tr/publish/2016_11_21-Platform.html

Raporun tamamına ulaşmak için: http://spm.etu.edu.tr/tr/publish/2016_11_21-ensaryesilyurt.pdf