dijital dönüşüm çağrısı

HAMLE PROGRAMI TEŞVİKLERİ;

Dijital Dönüşüm Çağrısı Duyurusu

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

Başvuru Yeri

Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.

Yatırım Projesine İlişkin Asgari Koşullar

  • Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan ( Duyurumuz ekinde bulunan) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.
  • Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 Milyon TL olarak uygulanır.
  • Üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için firmalar, 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde sabit yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecektir.

Dijital Dönüşüm Çağrısı Takvimi;

Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe
Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Kasım 2021 Çarşamba
Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi
Kesin Başvuru Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2021 Cuma
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih: 7 Ocak 2022 Cuma

Dijital Dönüşüm Çağrı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi

Bizimle iletişime geçin!