>

Avrupa Birliği (AB), Gümrük Mevzuatı’nda 2009 yılında kabul ettiği bir değişiklikle AB’ye ithal edilecek ürünlerle ilgili güvenlik bilgilerinin AB sınırına varılmadan, giriş özet beyanında (Entry Summary Declaration-ENS) AB varış gümrüklerine iletilmesini zorunlu kılmıştır.
Bu çerçevede AB’ye ithal edilmekte olan ürünün alıcısı, geliş zamanı, miktarı, taşıma bilgileri gibi detaylardan oluşan söz konusu güvenlik bilgileri AB varış gümrüğüne elektronik olarak ve sınıra varmadan önce gönderilmeli, beyan sahibinin vergi kimlik numarası (EORI numarasını) ile, AB’de bulunan alıcının (veya alıcıların) vergi kimlik numarasını içermesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 24 Eylül 2010 tarihli yazıda söz konusu değişikliklerin yapıldığı 1875/2006 sayılı AB Yönetmeliği ile güvenlik açısından AB sınırına varış öncesinde öngörülen sürelerde ve zorunlu tutulan bilgileri içerir giriş özet beyanının elektronik olarak verilmesi zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılarak, söz konusu mevzuat kapsamında firmalarımıza sağlanan geçiş döneminin 1 Ocak 2011 tarihinde sona erecek olması nedeniyle ihracatçılarımızın, taşıma şirketleri ve acentelerinin AB gümrüklerinde bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli hazırlıkları yapmalarının yerinde olacağı ifade edilmiştir.
Bu çerçevede AB’ne ihracat yapan firmalarımızın özet beyanların AB giriş gümrüklerine iletilmesi konusunda taşıma şirketleri ve acenteleri ile işbirliği içinde gerekli hazırlıkları yapmalarının faydalı olacağı üyelerimize önemle duyrulur.
AB’nin bahse konu düzenlemesi ile ilgili bilgilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Konuyla ilgili olarak İTKİB tarafından hazırlanan bilgi notuna bu linkten ulaşılabilir.

İlgili Birim/Kurum: AB-GB Anlş. Şb.

Yazının Tamamı:
http://www.itkib.org.tr/duyurular/sirkuler/sirkuler_goster.asp?id=3418&source=W