Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazar yerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10‘unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderlerine %50 ve her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere destek verilecek. Ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiralanan yurt dışındaki depolara ilişkin kira gideri, her bir birim başına %50, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenecek. Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilecek. Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’yi , pazar yerleri için yıllık 15.000.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 25.000.000 TL’yi geçemeyecektir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe (Ülkeler)

Hibe (Şirketler)

Hibe (e-ticaret Konsorsiyumları)

Destek Max Limiti

5.000.000 TL / Yıl

7.500.000 TL / Yıl

25.000.000 TL / Yıl

Destek Yüzdesi

%50

%50

%50

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403