Yurt Dışı e-İhracat Devlet Destekleri (YENİ)

Şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak e-ihracat konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu’na yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Konuyla ilgili düzenlediğimiz ücretsiz eğitimlerde katılımcılara e-ihracata yönelik devlet destekleri genel işleyişi, destek çeşitleri gibi temel konular anlatılmaktadır. Ayrıca destek süreçlerinde sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile dikkat edilmesi gereken detaylara değinilecektir.

Yurt Dışı e-İhracat Hizmetlerine Yönelik Ücretsiz Devlet Destekleri Semineri

Perşembe günü 13:00-14:00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz e-İhracat Hizmetlerine Yönelik Devlet Destekleri seminerine kayıt olmak için tıklayınız.

Yurt Dışı e-Ticaret

Yurt Dışı e-İhracat

1.Pazara Giriş Rapor Desteği

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 ve yıllık 2.714.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.714.000 TL
Destek Oranı: %50

2.Dijital Pazar Yeri Tanıtım Desteği

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin, yurt dışı pazar yerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazar yeri tanıtım giderleri için %50 oranında her pazar yeri için 3 yıl destek verilecek. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 13.574.000 TL,  perakende e-ticaret siteleri için yıllık 27.149.000 TL ihracat konsorsiyumları için yıllık 45.248.000 TL’yi lirayı geçemeyecektir.

Hibe (Şirketler): Yıllık 13.574.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri): Yıllık 27.149.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 45.248.000 TL Destek Oranı: %50

3.E-ihracat Tanıtım Desteği

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerlerinin, kararla belirlenen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenecek. Bu destek, B2B platformları için yıllık 7.239.000 TL’yi, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 27.149.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 45.248.000 TL’yi, pazar yerleri için yıllık 54.298.000 TL’yi aşamayacaktır.

Hibe (B2B Platformlar): Yıllık 7.239.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 27.149.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-ticaret Siteleri): Yıllık 45.248.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (Pazar Yerleri): Yıllık 54.298.000 TL Destek Oranı: %50

4.Sipariş karşılama hizmeti

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazar yerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderlerine %50 ve her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere destek verilecektir.

Hibe (Şirketler): Yıllık 13.754.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (Pazar Yerleri): Yıllık 27.149.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri): Yıllık 45.248.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 45.248.000 TL Destek Oranı: %50

5.Depo Kira Desteği

Ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiralanan yurt dışındaki depolara ilişkin kira gideri, her bir birim başına %50, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 9.049.000 TL’ye kadar desteklenecek. Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilecek. Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 9.049.000 TL’yi , pazar yerleri için yıllık 9.049.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 9.049.000 TL’yi geçemeyecektir.

Hibe (Pazar Yerleri): Yıllık 9.049.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri): Yıllık 9.049.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 9.049.000 TL Destek Oranı: %50

6.Yurt Dışı Pazar Yeri Entegrasyon Desteği

Yurt dışı pazar yerleri ve yurt dışı pazar yerlerine ilişkin yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetlerine ait giderlere, en fazla 6 pazar yeri entegrasyonu için %50 ve pazar yeri başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 361.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Hibe (Şirketler): Yıllık 9361.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri): Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50

7.Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Hedef ülkelerin yurt dışı pazar yerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler, her ülke için 3 yıl süresince %50 oranında olmak üzere e-ihracat konsorsiyumları için yıllık en fazla 361.000 TL, diğer yararlanıcılar için yıllık en fazla 361.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Hibe (Şirketler): Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (Diğer Yararlanıcılar): Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50

8.Pazar Yeri Komisyon Desteği

Yurt dışı pazar yerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazar yeri komisyon giderleri 3 yıl ve %50 desteklenecek. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 1.357.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 4.524.000 TL’yi bin lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 5.429.000 TL’yi aşamayacak.

Hibe (Şirketler): Yıllık 1.357.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri): Yıllık 4.524.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 5.429.000 TL Destek Oranı: %50

9.Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 ve faaliyet başına 2.714.000 TL’ye kadar desteklenecek. E-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerine %50 ve faaliyet başına 2.262.000 TL’ye kadar destek verilecek. Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 ve faaliyet başına 1.809.000 TL’ye kadar destekten yararlanacak.

Hibe (Sektörel Ticaret Heyeti): Yıllık 2.714.000 TL / Faaliyet Destek Oranı: %50
Hibe (Sektörel Alım Heyeti): Yıllık 2.262.000 TL / Faaliyet Destek Oranı: %50
Hibe (Sanal Ticaret Heyeti): Yıllık 1.809.000 TL / Faaliyet Destek Oranı: %50

10.e-İhracat Tanıtım Projesi Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderlerine, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az 1, en fazla 4 yıl süresince yıllık 7.239.000 TL’ye kadar %75 oranında destek verilecek. E-ihracat tanıtım desteğinden iş birliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 proje için yararlandırılacak.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 7.239.000 TL / Hibe (Proje Başına)
Destek Oranı: %75

11.e-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik gerçekleştirecekleri, dijital pazar yeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazar yeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e- ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazar yeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 projesi için ve proje başına 27.149.000 TL’ye kadar destekten yararlanacak.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 27.149.000 TL / Hibe (Proje Başına)
Destek Oranı: %75

12.Türkiye e-İhracat Platformu Desteği (STK’lar için)

Bakanlık tarafından görevlendirilecek iş birliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformu’nun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin iş birliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla 5 yıl süresince, yıllık en fazla 271.492.000 TL’ ye kadar desteklenecek. Bu kapsamda en fazla 1 proje destek alabilecek.

Hibe (e-İhracat Platformu): Yıllık 271.492.000 TL Destek Oranı: %75

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: +90 (533) 761 19 34
    t: +90 (216) 709 73 32