KOBİLER İÇİN YENİ DÖNEM, KOSGEB’DEN YENİ DESTEKLER…

KOSGEB yeni dönemde işletmelere, girişimcilere, KOBİlere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere;
 
• Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
• KOBİ Proje Destek Programı,
• Tematik Proje Destek Programı,
• İşbirliği-Güç birliği Destek Programı,
• Girişimcilik Destek Programı ile
• Genel Destek Programı
 
başlıkları altında destekler verilecektir.
 
Açıklanan yeni programda bir çok konuda destekler söz konusudur. Bunlardan bazıları geri ödemesiz iken, bazıları ise geri ödeme söz konusudur. Aşağıda İşletme Projelerine verilecek olan destek örnek olarak verilmiştir.
 
İşletme Projelerine 150 Bin TL
 
KOBİ Proje Destek Programı kapsamında, işletmelerin, üretim, yönetim ve organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve benzer alanlarda sunacakları projeleri desteklenecektir. KOBİlerin kendi projelerini kendilerinin hazırlaması, kendi beceri ve noksanlarını daha iyi tanımalarını amaçlayan KOBİ Proje Destek Programının süresi 3 yıl, proje süresi 6-24 ay (+12 ay)olup destek üst limiti 150.000 TL olacaktır. Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50; 3. ve 4. Bölgelerde ise % 60 olarak uygulanacaktır.
 
KOSGEB Destek Programlarından yararlanacak işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranmaktadır. KOSGEB Veri Tabanında yer almak için KOSGEBin www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimlerine başvuru yapılması gerekmektedir. KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşlar, destek programlarına başvuru süreci ve koşullarla ilgili bilgileri KOSGEB Merkez Müdürlükleri aracılığıyla öğrenebilecektir.
 
Haberin Tamamı: