Uluslararası Ticarette İstihbarat Kanalları ve Dijital Pazar Araştırması

EĞİTİM İÇERİĞİ

Uluslararası Ticarette Ticari Bilginin Önemi

  • Dünyadaki değişimlerin etkileri ve uluslararası pazarlamanın aldığı yeni biçim
  • Ticari bilgi ve kapsadığı alan
  • Ticari bilgi kaynakları
  • Milyonlarca firmaya ulaşmak (örnek)
 • Ticari Bilgiden Ticari İstihbarata
  • Ticari bilgi-Ticari İstihbarat
  • Stratejinin prensipleri
  • Strateji- Ticari istihbarat- iletişim
  • Örnek siteler
 • Çağdaş İhracatın Stratejisi
  • Hedef Pazar anlayışı neden gereklidir?
  • Hedef Pazarın tespiti ilkeleri
  • İstatistiğin geldiği bugünkü nokta
 • Temel Veri Tabanları ve Uygulamaları
  • GTİP tespiti
  • Dünya ölçeğinde ithalatçı ülkelerin tespiti
  • İhracatçı  ülkelerin tespiti
  • İthalat pazarlarının miktar ve değer olarak büyümelerinin tespiti
 • Hedef Pazarların Tespiti Uygulamaları
  • İstatistiklerin yorumlanması
  • Büyüyen pazarların ayrışması
  • Büyüyen pazarlardaki rakip ülkelerin tespiti
  • Rekabet şansımızın değerlendirilmesi
 • Uygulama
  • Türkiye’nin ürün bazında fiili ihracatı
  • Kaçırdığımız pazarlar
  • İlgili tabloların oluşturulması
  • Yorumlama ve tartışma
  • Yeni ortaya çıkan bilgi gereksinimlerinin karşılanması
 • Hedef Pazar Çalışması
  • Temel ilkeler
  • Hedef pazarın doğru tespitinin sağlayacağı faydalar
  • Büyüyen pazarlar / Hedef pazarlar/stratejik hedeflerimiz
  • Yorumlama ve tartışma
 • Hedef Pazarın Tespiti Uygulamaları
  • İstatistiklerin yorumlanması
  • Büyüyen pazarların ayrışması
  • Büyüyen pazarlardaki rakip ülkelerin tespiti
  • Hedef müşteri tiplerinin ve dağıtım ağının belirlenmesi
  • Gücümüzün değerlendirilmesi
  • Ülkemizdeki rakiplerimizin değerlendirilmesi
  • Global pazar araştırmalarının değerlendirilmesi
 • Diğer Faktörlerin Analizi
  • Rekabet
  • Uzaklık
  • Vergiler
  • Ülkenin yapısı ve kültürel durum
  • Yasal durum vb.
  • Tarife dışı engeller ve diğer faktörler
 • Hedef Pazarımızın Belirlenmesi
  • Amacımız
  • Gücümüz
  • Rakiplerimizin doğru değerlendirilmesi
  • Fırsatlar – tehditler
  • Diğer faktörler
  • En önemli 5 pazarın belirlenmesi
 • Seçilen Pazarlarda Araştırma Tekniği
  • Bilgi ve istihbarat veri tabanlarının oluşturulması
  • Pazarın değerlendirilmesi /dağıtım ağının yapısı
  • Yerel imalatçılar
  • Yabancı rakipler
  • Diğer rakipler
  • Pazar araştırmaları ve makaleler
  • Yasal mevzuat

NOT: Eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirildiğinden dolayı, katılımcıların eğitime laptoplarını getirmeleri gerekmektedir.

EĞİTİMİN HEDEFİ
Dünya ticaretindeki hızlı değişimler, ihracatçılarımızı zamanında ve doğru pozisyon almaya mecbur etmektedir. Bu bağlamda potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, yani doğru hedef pazar tespiti, yerli ve yabancı rakiplerin stratejilerini tahmin etmek ve doğru kanallarda pazar araştırması yapmanın önemi günden güne artmaktadır.

Dış pazarlara yeni açılan veya hedef pazar arayışında olan firmalarımız hangi ülkelerin kendilerine uygun olduğu tespit etmekte zaman zaman sıkıntı yaşamaktadırlar. “Ticari İstihbarat Kanalları ve Dijital Pazar Araştırması“ eğitimi, firmalarımızın yön arayışında yardımcı olmak ve dış ticaret profesyonellerinin uluslararası vizyona sahip olmalarına yönelik hazırlanmış bir programdır.

Eğitimde tüm katılımcıların kendi ürünlerinin bire bir pazar araştırması yapmaları sağlanacaktır. Bu nedenle uygulamalı gerçekleştirilecek olan programa tüm katılımcıların kendi bilgisayarlarıyla katılımı beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?
Uluslararası ticaret yapan firmaların satış ve pazarlama bölümü çalışanları, satış temsilcileri, orta ve üst düzey yöneticileri, uluslararası ticarete ilgi duyanlar, çalıştığı şirkette pozisyon değiştirmeyi düşünen çalışanlar, uluslararası ticarete yeni başlayanlar.

EĞİTİM SONUNDA
Eğitime katılanlar; dijital kanalları kullanarak araştırma yapabilecekler, sektördeki alıcı ve satıcı hareketlerini kontrol edebilecekler. Kendi şirketlerinin ürünlerini farklı kanallardan pazarlayabileceklerdir.

SERTİFİKA
Eğitimin her iki gününe düzenli devam eden katılımcılar eğitim sonunda İNOVAKADEMİ onaylı sertifika verilecektir.

YAMAN KOÇ
1956 Ankara doğumludur. Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. 1982 yılında Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tiyatro Bölümünü bitirmiştir.

1986 yılında dış ticaret elemanı olarak başladığı dış ticaret yolculuğu devam etmektedir. 1993′e kadar değişik dış ticaret firmalarında çalışmıştır. 1993′te TOSYÖV’ün (Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) yan kuruluşu olan Profil Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin Müdürü olarak çalışmıştır. Dış ticaret danışmanlığı ve eğitim vermeye bu dönemde başlamıştır.

2003 yılında YK Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlığını kurmuştur. Eğitim, danışmanlık ve pazar araştırmalarını bu dönemde sürdürmüştür. KOSGEB ve İGEME eğitimci havuzlarında yer almış ve KOSGEB onaylı pazar araştırmaları yayınlanmıştır.

2007 yılında kurulan UPED’in (Uluslararası Pazarlama ve Eğitim Derneği) kurucuları arasında yer almıştır.

1993′den beri eğitim ve danışmanlık vermektedir. İstanbul Sanayi Odası, Karatay Üniversitesi, Kayseri Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, İGEME, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Ankara Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Odası, ABİGEM, Avrupa Birliği İşletmeler Ağı ve UNIDO bu kapsam içinde yer alan bazı kuruluşlardır.

Avrupa Birliği – TESK işbirliği ile gerçekleşen “Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi” projelerinde görev almıştır. IFAO ve ECORYS uzmanı olarak müfredatın hazırlanmasında, eğiticilerin eğitilmesinde ve eğitmen olarak görev yapmıştır. İGEME ve EVD (Hollanda) arasındaki ortak projede uzman olarak görev yapmıştır. Halihazırda İngiliz danışmanlık kuruluşu olan Frost&Sullivan’ın uzman havuzunda yer almaktadır.

Simülasyonlu eğitim modelinin uluslararası pazarlama alanında uygulayıcılarından olan KOÇ, usta/çırak ilişkisinin eğitim alanına taşındığı “Plus Expo Center” projesinin de mimarlarındandır.

2011 Yılında “Ticari istihbarat ve Çağdaş İhracatın Stratejisi” adlı kitabı Gazi Kitapevinden yayınlanmıştır. Expo Center ekibiyle hazırladıkları 6 Pazar araştırması Kayseri Ticaret Odası yayını olarak basılmıştır (Şubat 2012). İlk kez tek bir ürün bazında hedef pazarları tespit eden bu araştırmalar “hedef pazar” konseptine yeni bir yaklaşım kazandırmıştır.

Avrupa işletmeler Ağının İstanbul’da 3-4 Mayıs 2012’de düzenlenen uluslararası toplantısında “Ticari İstihbarat” konusunda konuşmacı olarak katılan KOÇ Haziran 2012 de Denizli ABİGEM için 4 hedef Pazar araştırması (Sertaç Sal-Göksel Bulut ile) hazırlamıştır.(Kuru incir, zeytin, zeytin yağı,kestane)

Ticari İstihbarat Sistemleri , Rekabet İstihbaratı, Uluslararası Pazarlama, İletişim Teknikleri, Strateji – Strategem, Ticari Bilgi Sistemleri üzerinde eğitimler ve danışmanlıklar veren KOÇ evli ve 2 çocuk babasıdır.

EĞİTİM BİLGİLERİ
• Eğitim Yeri: Konak Otel / Taksim
• Eğitim Süresi:10:00-17:00 (Toplam 12 Saat)
• Eğitim ücretine, öğlen yemekleri, çay-kahve ve coffee break çeşitli ikramlar ile eğitim materyalleri dahildir.

EĞİTİM ÜCRETİ (KDV Hariç)
675 TL

İNDİRİM SEÇENEKLERİ
• 2 kişi yapılan kayıtlarda, kişi başı ekstra %5 indirim
• 3 kişi ve üzeri yapılan kayıtlarda, kişi başı ekstra %10 indirim

DETAYLI BİLGİ
e: info@inovakademi.com
t: 216 4457890
f: 216 4457891

NOT: Eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirildiğinden dolayı, katılımcıların eğitime laptoplarını getirmeleri gerekmektedir.