Temel Satış Becerileri

 • Satışın Temel Unsurları
  • Satışın tanımı ve çeşitleri
  • Satış-Pazarlama ilişkisi
  • İnsan ilişkileri ve İletişim
  • Dinleme, anlama, ifade etme
  • Algılama- Algılanma
  • Müşteriyi tanımak ve anlamak (empati)
  • Müşteri beklentileri
 • Satışın Dinamikleri
  • Satılacak ürünler veya hizmetlere hakimiyetin önemi
  • Kendine güven, ürününe güven
  • İsteklilik
  • Motivasyon
  • Satışta etik
 • Fark Yaratacak Satış Yaklaşımları:
 • Sonuca Yönelik Yüz Yüze Satış Teknikleri  
  • Satıcı olarak fark yaratmak
  • Satış görüşmesine giriş
  • Satış görüşme süreci
  • Satışın kapatılması
  • Sürdürülebilir satış yaratmak 
 • Uygulamalı Workshop
  • Yüz yüze müşteriye satış seansları
  • Her seansın sonunda eğitici ve gurup geri bildirimleri