Sağlık Sektörüne Yönelik Destekler

SAĞLIK TURİZMİ ŞİRKETİ: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Şirket Ana Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” veya diğer ilgili başlıkları altında yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık vb. hizmetleri sunduğuna ilişkin hükümler içeren) şirket şeklinde tanımlanmıştır.

SAĞLIK KURULUŞU: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşu, üniversite hastanesini veya bunları işleten şeklinde tanımlanmıştır.

ARAMA MOTORU DESTEĞİ:  200.000 USD’ye kadar harcamalarınıza %50 destek
Aşağıdaki arama motorlarında yapacağınız reklam giderleri desteklenmektedir:
-Google
-Yahoo
-Yandex
-Baidu

BELGELENDİRME DESTEĞİ:  100.000 USD’ye kadar harcamalarınıza %50 destek
Belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin giderleriniz, aşağıdaki belgeler desteklenmektedir:
-JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
-TEMOS Sertifikaları
-QHA Trent Akreditasyonu
-Accreditation Canada
-Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
-TÜV Belgeleri

RAPORLAMA DESTEĞİ:  165.000 USD’ye kadar harcamalarınıza %60 destek
Sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularındaki raporlar destek kapsamdadır.

HASTA YOL DESTEĞİ:  2.000 USD’ye kadar hasta başına %50 destek
Sağlık turizmi kapsamında getirilen hastaların uçuş giderleri destek kapsamdadır.

DANIŞMANLIK DESTEĞİ: 400.000 USD’ye kadar %50 destek
Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketlerinin; pazarlama stratejisi, akreditasyon ve
yurt dışı pazar yapısı konularında danışmanlık hizmetleri destek kapsamındadır.

YURTDIŞI FUAR KATILIM DESTEĞİ: 21.500 USD’ye kadar %70 destek
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketlerinin yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri destek kapsamındadır.

TİCARET ve ALIM HEYETİ DESTEĞİ: 215.000 USD’ye kadar harcamalarınıza %70 destek
Tüm katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ve programa ilişkin pazarlama, halkla ilişkiler ve danışmanlık, tanıtım, tercümanlık, toplu transferler, konferans salonu kirası, ve görsel, işitsel ve yazılı reklam giderleri destek kapsamındadır.

YURTDIŞI ŞUBE KİRA DESTEĞİ: 330.000 USD’ye kadar harcamalarınıza %60 destek
Kurumunuzun yurtdışındaki şubesinin 4 yıl boyunca kira giderleri destek kapsamındadır.

SPONSORLUK DESTEĞİ: 600.000 USD’ye kadar harcamalarınıza %50 destek
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri destek kapsamdadır.

2014 yılında Sağlık sektöründe desteklenecek organizasyon listesi için lütfen tıklayınız

Bilişim sektörüne yönelik destekler için lütfen tıklayınız

Eğitim sektörüne yönelik destekler için lütfen tıklayınız

Film sektörüne yönelik destekler için lütfen tıklayınız

Detaylı Bilgi İçin: info@inovakademi.com