SAĞLIK TURİZMİ

Sağlık turizmi bireylerin tedavi edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleridir. Sağlık turizmi,  uluslararası  sağlık  amaçlı  hareketlilik  potansiyelini  kullanarak  sağlık  kuruluşlarının  büyümesine olanak veren bir sektördür.

SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren saç ekimi, estetik, diş ve her türlü hastalık teşhis ve tedavisi gerçekleştiren Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizmi firmalarına Ticaret Bakanlığı tarafından destek sağlanmaktadır. Bu destekleri bilinçli bir şekilde kullanabilen Sağlık Turizmi firmaları giderlerini yaklaşık olarak %60 oranında düşürmektedir.

Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak için Sağlık Turizmi Yetki Belgesi gereklidir. Sağlık Turizmi Teşvikleri, Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ve sertifikası alımı konusunda da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Ücretsiz Devlet Destekleri Semineri

Her ay 14:00-15:00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Devlet Destekleri seminerine kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

sağlık turizmi

Sağlık Turizmi

1. Yurtdışı Kira Desteği

Yurtdışında açılan kuruluş ve ofislerin kiralarının %60’ına Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca devlet desteği verilir.
Üstelik 10 farklı birime kadar bu desteği alabilirsiniz.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 120.000 USD (Birim başına)
Destek Oranı: 
%60-70
Destek Süresi: 
4 Yıl

2. Yurtdışı Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine ilişkin ödemelerin %60 Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca devlet desteği verilir.

 • TV ve radyo reklamları
 • Basılı tanıtım
 • Web sitesi tasarımı
 • Sosyal medya reklamları
 • Diğer tanıtım harcamaları (katalog, eşantiyon vb.)

Destek Üst Sınırı: Yıllık 400.000 USD
Destek Oranı: 
%60-70
Destek Süresi: 
4 Yıl

3. Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtdışında firmaya ait markanın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerinin %50’sine Bakanlık tarafından devlet desteği verilir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 50.000 USD
Destek Oranı: 
%50-60
Destek Süresi: 
4 Yıl

4. Yurtdışı Danışmanlık Desteği

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin yapılan ödemelerin %60’ına Bakanlık tarafından devlet desteği verilir.

Destek Üst Sınırı: 200.000 USD
Destek Oranı: 
%60 (Şirketler)

5. Şirket Satın Almaya Yönelik Danışmanlık Desteği

Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin %60’ına Bakanlık tarafından devlet desteği verilir.

Destek Üst Sınırı: 200.000 USD
Destek Oranı: 
%60

6. Uluslararası Pazarlara Yönelik Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerine devlet desteği verilir.

Destek Üst Sınırı: 200.000 USD
Destek Oranı: 
%50

7. Acentalara Komisyon Ödeme Desteği

Sağlık turizmi sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenmektedir.

Destek Miktarı: 100.000 USD (Yıllık)
Destek Oranı: 
%50
Süresi: 
4 Yıl

8. Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;

Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderlerinin %50’sine Bakanlık tarafından devlet desteği verilir.

Destek Miktarı: 50.000 USD (Belge başı 5.000 USD)
Destek Oranı: %50

9.Tercümanlık Hizmetleri Desteği

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları

Tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar desteklenmektedir.

Destek Miktarı: 50.000 USD
Destek Oranı:
 %50
Süresi: 
4 Yıl

10. Hasta Yol Desteği

Havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,

Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı desteklenir.

Destek Oranı: %50
Süresi: 
4 Yıl

11. Yurtdışı Fuar Desteği

Fuar Katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları devlet destekleri kapsamındadır.

Destek Üst Sınırı: 15.000 USD (Etkinlik Başı)
Destek Oranı: %50

Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Ücretsiz Devlet Destekleri Semineri

Her ay 14:00-15:00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Devlet Destekleri seminerine kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Destek  TürüDestek  OranıDestek Tutarı
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (Sosyal Medya, Facebook, instagram, influencer, gazete, dergi, televizyon, katalog vb.)%60Yıllık: 400.000 USD – 4 Yıl
Yurt Dışı Birim Kira Desteği (Ön Tanı Merkezi, Ofis vb.)%60Yıllık: 120.000 USD (Birim Başına) – 4 Yıl
Tescil ve Koruma Desteği (Marka Tescil Desteği)%50Yıllık: 50.000 USD – 4 Yıl
Danışmanlık Desteği%50Yıllık: 200.000 USD – 4 Yıl
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği%60Yıllık: 200.000 USD – 4 Yıl
Belgelendirme Desteği (Kalite Test Analiz Belgeleri)%50Belge Başına: 50.000 USD – 4 Yıl
Acenta Komisyon Desteği (Aracılara ödenen komisyonlar)%50Yıllık; 100.000 USD – 4 Yıl
Tercümanlık Hizmetleri Desteği%50Personel Başına Yıllık: 25.000

Tercümanlık Hizmetleri: 50.000

Hasta Yol Desteği%50Hasta Başı: 1000 USD

Hasta Başı – Charter: 200 USD

Yurtdışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı%50-7015.000 USD (Etkinlik Başı)

Sağlık Turizmi Danışmanlığı Konusunda Verdiğimiz Hizmetlerin İçeriği

 • Sağlık turizmine giriş
 • Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alımı
 • İhracatçı Birliği kaydı
 • Temel Bilgi/Belge Başvurusu
 • Destek Yönetim Sistemi(DYS) kaydı
 • Mevzuata uygunluk
 • Dosya hazırlama
 • Dosya başvurusu
 • Başvuru süreç takibi

Sağlık Turizmi Destekleri kapsamında verilen desteklerden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403