TOBB tarafından oda ve borsalar ağını etkin ve verimli kılma istek ve vizyonuna paralel olarak, üç seviyeli bir Akreditasyon Sistemini uygulamaya geçirmiştir. Üç seviyeli Akreditasyon puanlama sisteminin kurulmasının nedeni, oda ve borsaları sürekli gelişime teşvik etmektir.

Akreditasyon Sistemi, iş dünyasının gelişme ve büyümesine yardımcı olma noktasında; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek kalitede temsil, hizmet ve destek sağlayarak etkin bir oda/borsalar ağı oluşturmaya yönelik uzun vadeli vizyona da katkı sağlayacaktır.

Oda ve borsalarımızı temsil eden ulusal organ olarak; akredite oda ve borsaların bünyelerindeki tüm üyelerin çıkarlarını temsil eden, rekabet edebilirliklerini ve büyümelerini destekleyen en önemli organlar olmaları için onlara liderlik yapmak misyonu edinilmiştir.

Yeni Standart, akredite olmayı hedefleyen tüm oda ve borsaların üyelerine sunması gereken bir takım zorlayıcı “Temel Hizmetler”i ve bunun için sahip olmaları gereken “Temel Yeterlilikler”i içeren kapsamlı ve sağlam bir çerçeveye dayanmaktadır.

Ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde önemi giderek artan bir rol oynadıklarından, oda ve borsaların kapasite, yeterlilik ve profesyonelliklerini ortaya koymaları ancak Akreditasyon Standardını başarılı biçimde uygulamalarıyla mümkün olacaktır.

İnovakademi olarak oda ve borsalarımıza 5 aşamalı akreditasyon hizmeti vermekteyiz;
1- Ön Toplantı
2- Çalıştay
3- Paydaş Analizi
4- Amaçlar ve Hedefler
5- Rapor ve Sunum

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129247002

 

 

 

 

Business image created by Jannoon028 – Freepik.com