LOJİSTİK SEKTÖRÜ DEVLET DESTEKLERİ

Lojistik sektörü devlet destekleri teşviklerinden Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve Bakanlığın uygun gördüğü diğer kuruluşlar yurt dışına yönelik faaliyetleri kapsamında desteklenir.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Yararlanıcıların Başvuru Yapabilmeleri için Aşağıdaki Şartları Sağlamaları Gerekir;

 • Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması,
 •  Son 2 takvim yılında; lojistik ve taşımacılık hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinin yıllık ortalama cirosunun en az 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL olması,
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası yük taşımacılığı hizmetlerine ilişkin faaliyet belgesi/ruhsat/çalışma izni vb. belgeye sahip olması,
 • Türkiye’de fiziksel ofis sahibi olması.

Lojistik Sektörüne Yönelik Ücretsiz Devlet Destekleri Semineri

7 Eylül Çarşamba günü 14:00-15:00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz Lojistik Sektörü Devlet Destekleri seminerine kayıt olmak içinburaya tıklayabilirsiniz.

Lojistik Sektörü Devlet Destekleri

Lojistik Sektörü

1. Tescil ve Koruma Desteği

 • %50
 • 600.000 TL / yıl
 • Hukuki danışmanlık (sadece korumaya yönelik) 100.000 TL / yıl

2. Pazara Giriş Belgeleri Desteği

 • %50
 • 1.800.000 TL / yıl

3. Birim Desteği

 • %50
 • 720.000 TL / yıl / birim
 • 5 birim / 5 yıl

4. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

 • %50
 • 1.800.00 TL / Yıl
 • 5 Yıl

5. Bireysel Katılım Desteği

 • %50
 • 300.000 TL / etkinlik

6. Ürün Yerleştirme Desteği

 • %50
 • 600.000 TL / yıl
 • 5 yıl

Dünya Haritasi – Hedef Ülkeler

Lojistik Sektörüne Yönelik Ücretsiz Devlet Destekleri Semineri

7 Eylül Çarşamba günü 14:00-15:00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz Lojistik Sektörü Devlet Destekleri seminerine kayıt olmak içinburaya tıklayabilirsiniz.

Hedef Ülkeler

 • ABD
 • Birleşik Krallık
 • Brezilya
 • Çin
 • Güney Afrika
 • Hindistan
 • Polonya
 • Rusya Federasyonu

İlave Destek Puanları

Hedef Ülkelerde Gerçekleştirilen;

 • Tescil ve Koruma
 • Birim
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama
 • Bireysel Katılım
 • Milli Katılım

İklim Değişikliği ile Mücadeleye Yönelik;

 • Pazara Giriş Belgeleri

İncelemeci Kuruluş

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği

 • Yararlanıcıların – ön onay ve destek ödeme başvuruları
 • İşbirliği kuruluşlarının – destek ödeme başvuruları

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü

 • İşbirliği kuruluşlarının – ön onay başvuruları
 • Hizmet İhracatçıları Birliği’nin – ön onay/destek ödeme başvuruları

Ön Onay

Lojistik Sektörü Devlet Destekleri, Ön Onay Alınması Gereken Destek Unsurları

 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama*
 • Milli Katılım
 • Ürün Yerleştirme
 • Sanal Fuar Organizasyonu
 • Sektörel Alım / Sektörel Ticaret Heyeti Programları
 • Yarışma ve Etkinlik
Lojistik Sektörü Devlet Destekleri

Taşımacılık – Lojistik Sektörü

Başvuru Süresi

 • Lojistik sektörü devlet destekleri için Bireysel katılım, milli katılım, sektörel alım/sektörel ticaret heyeti programları, sanal fuar organizasyon, yarışma ve etkinlik destekleri için başvurular, faaliyetin bitişinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.
 • Tescil ve koruma, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, ürün yerleştirme destekleri için başvurular, ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.
 • Pazara giriş belgeleri desteği için başvurular, belgenin düzenlenmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar -1

 • Lojistik sektörü devlet destekleri tüm başvurular KEP (kayıtlı elektronik posta) aracılığıyla iletilmeli ve elektronik imza ile imzalanmalıdır.
 • Temel Bilgi ve Belgeler bir defaya mahsus iletilmeli, değişen bilgi ve belgeler yenilenmelidir.
 • Yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek harcamalar bankacılık kanalıyla yapılmalıdır.
 • Tüm belgeler 10 (on) yıl boyunca yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından muhafaza edilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar -2

 • Desteğe konu faaliyetin, destek yıllarına sâri olması durumunda faaliyet gün bazında ayrıştırılır ve ilgili destek yılı limiti çerçevesinde desteklenir.
 • Destek üst limitleri her takvim yılı başında (ortalama TEFE + ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Ticaret Müşavirliklerince;

 • Yurt dışında düzenlenen belgeler; içerik, doğruluk ve rayice uygunluk açısından onaylanmalıdır.
 • Yurt dışı birimin destek öncesi ve desteğin devam ettiği her yıl ile kira sözleşme değişikliklerinde yerinde incelenmelidir.

Şirketinizin ücretsiz “Devlet Destekleri Fayda Analizi” için lütfen formu doldurduktan sonra gerol@inovakademi.com adresine iletiniz.

Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Devlet Destekleri kapsamında verilen desteklerden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403