LOJİSTİK SEKTÖRÜ DEVLET DESTEKLERİ

Lojistik sektörü devlet desteklerinden Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve Bakanlığın uygun gördüğü diğer kuruluşlar yurt dışına yönelik faaliyetleri kapsamında desteklenir. Şu giderler destek kapsamındadır:

 • Yurt Dışı Birim (Ofis, Depo vs.)
 • Belgelendirme
 • Reklam
 • Etkinlik (Fuar vs.) Katılımı
 • Marka Tescil  

LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Yararlanıcıların Başvuru Yapabilmeleri için Aşağıdaki Şartları Sağlamaları Gerekir;

 • Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası yük taşımacılığı hizmetlerine ilişkin faaliyet belgesi, ruhsat, çalışma izni vb. belgeye sahip olması
 • Türkiye’de fiziksel ofis sahibi olması
 
Lojistik Sektörü Devlet Destekleri

Lojistik Sektörü

1. Tescil ve Koruma Desteği

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.202.000 TL
Destek Oranı: %50

2. Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 3.607.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 3.607.000 TL
Destek Oranı: %50

3. Birim Desteği

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.442.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.422.000 TL
Destek Oranı: %50

4. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 3.607.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 3.607.000 TL
Destek Oranı: %50

5. Bireysel Katılım Desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel katilim sağladığı, Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 601.000 TL / Etkinlik
Destek Oranı: %50

Desteklenen bireysel organizasyon listesi için tıklayınız.

6. Milli Katılım Desteği

Lojistik ve taşımacılık hizmetleri milli katılım desteği ile yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen fuarlar için milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 601.000 TL / Etkinlik
Destek Oranı: %60

Desteklenen milli organizasyon listesi için tıklayınız.

7. Ürün Yerleştirme Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.202.000 TL
Destek Oranı: %50

8.Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet, sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 1.202.000 TL, sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 1.803.000 TL  tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.803.000 TL / Program
Destek Oranı: %50

9.Sanal Fuar Organizasyon Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun gösterilen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.202.000 TL / Faaliyet
Destek Oranı: %50

10.Yarışma ve Etkinlik Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen, bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.404.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.404.000 TL / Etkinlik
Destek Oranı: %50

Dünya Haritasi – Hedef Ülkeler

Hedef Ülkeler

 • ABD
 • Birleşik Krallık
 • Brezilya
 • Çin
 • Güney Afrika
 • Hindistan
 • Polonya
 • Rusya Federasyonu

%10 İLAVE DESTEK PUAN

Hedef Ülkelerde Gerçekleştirilen;

 • Tescil ve Koruma
 • Birim
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama
 • Bireysel Katılım
 • Milli Katılım

İklim Değişikliği ile Mücadeleye Yönelik;

 • Pazara Giriş Belgeleri

İncelemeci Kuruluş

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği

 • Yararlanıcıların – ön onay ve destek ödeme başvuruları
 • İşbirliği kuruluşlarının – destek ödeme başvuruları

Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü

 • İşbirliği kuruluşlarının – ön onay başvuruları
 • Hizmet İhracatçıları Birliği’nin – ön onay/destek ödeme başvuruları

Ön Onay

Lojistik Sektörü Devlet Destekleri, Ön Onay Alınması Gereken Destek Unsurları

 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama
 • Milli Katılım
 • Ürün Yerleştirme
 • Sanal Fuar Organizasyonu
 • Sektörel Alım / Sektörel Ticaret Heyeti Programları
 • Yarışma ve Etkinlik
Lojistik Sektörü Devlet Destekleri

Taşımacılık – Lojistik Sektörü

Başvuru Süresi

 • Lojistik sektörü devlet destekleri için Bireysel katılım, milli katılım, sektörel alım/sektörel ticaret heyeti programları, sanal fuar organizasyon, yarışma ve etkinlik destekleri için başvurular, faaliyetin bitişinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.
 • Lojistik sektörü devlet destekleri tescil ve koruma, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, ürün yerleştirme destekleri için başvurular, ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.
 • Pazara giriş belgeleri desteği için başvurular, belgenin düzenlenmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete için tıklayınız.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: +90 (533) 761 19 34
  t: +90 (216) 709 73 32