(Kurumsallaşma ve Dış Ticaret danışmanlığımız URGE/HİSER projeleri kapsamında uygulanmaktadır)

URGE/HİSER projelerinde tespit edilen ortak sorunlar olarak şunlar tespit edilmiştir;
1- Kurumsallaşmadan uzak olunması,
2- Dış Ticaret/İhracat Uygulamaları konusunda yetersiz olmaları,
3- Yetişmiş dış ticaret personeli ihtiyacı,

Sürdürülebilir ihracat gerçekleştirilmesini sağlıyoruz

Bu ortak ihtiyaçlardan hareketle geliştirdiğimiz “Kurumsallaşma ve Dış Ticaret” danışmanlığı ile şirketlerimizin iş süreçleri iyileştirilecek, sürdürülebilir ihracat uygulamaları geliştirilecek ve İngilizce bilen dış ticaret personeli yetiştirilecektir.

Şirketiniz için ihracat personeli yetiştiriyoruz

Aşağıda yer alan örnek danışmanlık hizmetimiz 8 şirket üzerinden kurgulanmıştır. Her hafta farklı konudaki İNOVAKADEMİ uzmanı sahada olacak ve URGE/HİSER projesi kapsamında danışmanlık alacak olan 8 şirketi ziyaret edecektir. Konusunda uzman danışmanımız ziyaret edilen şirketteki mevcut süreçlerin iyileştirilmesini sağlayacaktır.

Danışmanlık alacak olan şirketlerimiz ziyaret edilirken 2 temel amaç gözetilmektedir. Bunlardan ilki şirketlerin süreçleri iyileştirilerek kurumsallaşma süreçlerine katkı sağlamak, diğeri ise dış ticaret süreçlerinin iyileştirilmesi ve yurt dışı satış bağlantılarının gerçekleştirilmesi.

Ülkemizdeki KOBİ’lerin birçoğunun yabancı dil ve dış ticaret bilen personel konusunda ihtiyacı olduğundan yola çıkarak danışmanlığımız kapsamında dış ticaret personeli yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Yetiştirdiğimiz ihracat personelinin ücretinin KOSGEB üzerinden geri ödenmesini sağlıyoruz

Yetiştirilecek olan personelin KOSGEB’in “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği” ile %70’e varan oranda (1. Bölge %50, 2-3-4. Bölge %60 ve 6. Bölge %70) maaşının geri ödemesi söz konusu olacaktır. Bu konudaki detaylara KOSGEB’in aşağıda belirtilen web sayfasından ulaşmak mümkündür.
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2017_Genel_Destek_Program%C4%B1_UE-01-(15).pdf

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129247002

 

 

 

Business image created by Jannoon028 – Freepik.com