KOSGEB (Test ve Analiz Desteği)

Bu destek kapsamında işletmelerin;

Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

İşletmelerin yurtdışından alacakları hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmetlere destek verilir.

Destek kapsamında yer alan giderler için Katma Değer Vergisi (KDV) hariç toplam fatura bedelinin 500 TL’nin altında olduğu test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır.

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

100.000 TL

Destek Süresi

2 Yıl

Destek Yüzdesi

%60 – %80

Test ve analiz desteği kapsamında;

 1. TSE’den alınacak hizmetler %80,
 2. Kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarları ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70,
 3. Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenir.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 100.000 (yüz bin) TL’dir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403