KOSGEB (Performans Desteği)

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren birinci yıl birinci performans dönemi ve ikinci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

50.000 TL

Destek Süresi

2 Yıl

Destek Yüzdesi

%100

Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre:

Birinci performans dönemi için

 • 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
 • 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
 • 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

İkinci performans dönemi için

 • 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
 • 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
 • 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği sağlanır.

Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenerek en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403