KOSGEB (Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği)

İşletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın birinci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.

Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

100.000 TL – 300.000 TL

Destek Süresi

1 Yıl

Destek Yüzdesi

%75 – %90

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403