KOSGEB (Hizmet Alımı Giderleri Desteği)

 • Bu destek kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir.
 • Bu giderlerinin her biri için 20.000 TL’ye kadar destek verilir.
 • Desteğin toplam üst limiti 100.000 TL’dir.
 • Programa başvurular Yurt Dışı Pazar Destek Programı Proje Başvuru Formu ile KOSGEB Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır.
 • Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin;
 • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • İşletmenin; başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
 • İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir.

Destek Türü

%70 Hibe %30 G.Öd

Destek Max Limiti

100.000 TL

Destek Süresi

8 – 24 Ay

Destek Yüzdesi

%100

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403