KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB; ülkemizin KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluşudur.

Teknolojik alanlar ve yerli üretim başta olmak üzere sanayi sektöründe, hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ niteliğinde işletmelere çeşitli programlar ile destek vermektedir. Ayrıca belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurdukları yeni işletmelere destek sağlayarak, girişimciliği desteklemektedir.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

İşletme Geliştirme Destek Programı

KOBİ’lerin en çok faydalandığı destek programıdır.

KOSGEB’in kabul ettiği sektörlerde faaliyet gösteren, KOBİ tanımına uyan tüm işletmeler başvurabilir. Program süresi olan 2 yıl içerisinde, işletmenin gerçekleştireceği bazı faaliyetler belirli üst limitler dahilinde desteklenir. Programın toplam destek üst limiti 480.000 TL’dir.

Destek oranı %60 olarak belirlenmiştir.

Program 11 alt destek kaleminden oluşmaktadır:

KOSGEB Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programı

Geleneksel ve İleri Girişimcilik Destek Programı

KOSGEB destekleri ile bu program yeni girişimcilere destek olmaktadır.

Programa başvurabilmek için girişimcinin KOSGEB’in online olarak sunduğu Girişimcilik Eğitimlerini tamamlaması ve işletmesini kurarak 1 yıl içerisinde İş Planını KOSGEB’e sunması gerekmektedir.

Kurulacak işletme “Şahıs İşletmesi” veya tüzel kişiliğe haiz “Şirket” olabilir. Ancak girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu şirketteki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;

 • Gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,
 • Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.

KOSGEB Destekleri ile destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği, mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği ve sertifika desteği sağlanır. İleri Girişimci Destek Programına; İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir. Bu tabloda yer almayan işletmeler Geleneksel Girişimci Destek Programına başvurabilmektedir.

Bu destek kapsamında işletmelere;

KOSGEB Destekleri

Geleneksel ve İleri Girişimcilik Destek Programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB destekleri ile bu programda KOBİ’lerin İhracatlarını geliştirmeye yönelik projelerine destek sağlamaktadır.

Ülkemizin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir programdır.

Desteğin toplam üst limiti 300.000 TL’dir. Bu tutarın 210.000 TL’si geri ödemesiz, 90.000 TL’si ise geri ödemeli olarak sunulmaktadır. Kurul tarafından uygun bulunan, personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir.

Personel gideri dışındaki tüm giderler için %70 oranında geri ödemesiz ve %30 oranında geri ödemeli destek sağlanır. Personel gideri için destek oranı dikkate alınmaksızın; destek uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

Program kapsamında, aşağıda belirtilen giderlere Kurul kararı doğrultusunda geri ödemesiz ve geri ödemeli olarak destek verilir:

KOSGEB Destekleri

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Kosgeb Destekleri hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403